KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Integrovaná prevence a omezování znečištění v zemědělství a potravinářství

30/05/07

Zdroj: MZe

  • Zhruba polovina ze všech zemědělských a potravinářských podniků v ČR (odhadem cca 600 podniků) spadající pod zákon o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) nemá ještě integrované povolení.(IP)
  • Termín do 30.10.2007 obdržet IP je pro státy EU závazně stanoven v zákoně o IPPC. 
  • Zařízení provozované bez platného integrovaného povolení (IP) se vystavuje po termínu 30.10.2007 sankcím a pokutám, může vést až k zákazu jeho provozování a ukončení výroby.
  • Je proto nejvyšší čas u zařízení spadající pod zákon o IPPC žádost urychleně u místně příslušného krajského úřadu podat a do 30.10.2007 integrované povolení dostat.

Aktuální stav v integrovaných povolení resortu MZe v ČR

  • V provozech spadajících pod zákon o IPPC s výrobou potravin, krmiv, nápojů a mléka podala přes 2/3 zařízení žádosti o integrované povolení. (některé předpokládané výrobny krmiv ze živočišných surovin budou pravděpodobně zařazeny vzhledem k výkladu MŽP do kategorie 6.5).
  • Z předpokládaných těchto uvedených cca 120 potravinářských zařízení spadajících pod zákon IPPC obdrželo 61 z nich integrované povolení a dalších 41 zařízení je ve schvalovacím řízením.
  • Provozy a zařízení spadajících pod zákon o IPPC (kategorie 6.5 – Asanační zařízení). –  Kafilérie v ČR mají z celkového počtu 8 provozů  4 zařízení integrované povolení a další 3 zařízení mají žádosti o IP podané na KÚ.

Podle odhadu MZe (je průběžně aktualizován) v současnosti pod tuto kategorii 6.5 spadá dalších cca 12  bioplynových stanic a  kompostáren v celé ČR. (stav databáze je v šetření KÚ, MŽP, MZe a odborný výklad k problematice zařazování vydává  MŽP na písemný dotaz jednotlivých provozovatelů těchto zařízení).

  • Z předpokládaných cca 450 velkochovů drůbeže a prasat spadajících pod zákon IPPC zatím obdrželo 261 z nich integrované povolení a dalších 95 velkochovů je ve schvalovacím řízení.