KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dohoda o narovnání je nejlepším řešením pohledávky za Setuzou

10/05/07

Zdroj: MZe

Vláda na včerejším večerním zasedání schválila návrh řešení pohledávky Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) za akciovou společností Setuza. Kabinet souhlasil s návrhem ministra zemědělství Petra Gandaloviče uzavřít dohodu o narovnání mezi PGRLF, Setuzou a společností Český olej.

„Součástí dohody bude uhrazení částky 1,01 miliardy korun za pohledávku jejímu držiteli – PGRLF. K tomu se zaváže nepřímý akcionář Setuzy, firma Campaspol Holding. Dalších 100 milionů korun doplatí Český olej za balík 38,3 procenta akcií, které byly na tuto firmu převedeny z PGRLF,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. Připomněl, že za pohledávku, která tvoří 1,7 miliardy korun a s příslušenstvím přes čtyři miliardy korun, byla v obchodní veřejné soutěži vyhlášené loni v květnu nabídnuta nejvyšší částka 815 milionů korun. Soutěž však byla v červenci 2006 zrušena zejména z důvodu možných právních vad.
 
„Dohoda o narovnání je pro stát ekonomicky výhodnější než další pokračování exekuce, u které čím dál více hrozilo nebezpečí, že povede k vyhlášení konkursu. Naděje na uspokojení pohledávky by v takovém případě byla pravděpodobně nižší než dohodnutá částka,“ konstatoval ministr Gandalovič. Toto potvrdila také ekonomická analýza poradenské firmy KPMG a rovněž posudek renomované právní kanceláře.
 
V dohodě o narovnání se Setuza dále zaváže k tomu, že ponese náklady, které fondu vznikly v souvislosti s vymáháním pohledávky. Dohoda bude rovněž zahrnovat záruku, že společnost Setuza bude ochráněna před dalšími spornými závazky.
 
„Veškerá finanční plnění sjednaná v dohodě o narovnání budou uhrazena jednorázově. Poté bude možné zastavit exekuci, kterou na Setuzu vyhlásil loňského 15. listopadu Okresní soud v Ústí nad Labem,“ oznámil ministr Gandalovič. Doplnil, že dohoda bude rovněž zahrnovat předkupní právo PGRLF na minimálně 38 procent akcií společnosti Setuza.
 
Konečný návrh postupu řešení pohledávky PGRLF vůči Setuze předložil ministr zemědělství vládě na základě jejího usnesení z 12. března letošního roku. Včera mu kabinet svým usnesením uložil zajistit uzavření dohody o narovnání.
 
„Po letech právních sporů a panující nejistoty firmy tím bude celý případ uzavřen a firma bude moci dále fungovat jako významný zaměstnavatel v regionu a rozhodující odběratel řepky od našich zemědělců,“ uzavřel ministr Gandalovič.