KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dobré zkušenosti s podnikáním na Ukrajině

16/05/07

Zdroj: AK ČR

 

Misí na východ přibývá. Čeští zemědělci a potravináři si stále víc uvědomují, že evropský trh je jim těsný a navíc staré členské země se již na něm velmi „zabydlely“ a nehodlají  ze svých pozic ustupovat. Umístit svou produkci  na ruském nebo ukrajinském trhu je proto stále aktuálnější.

Jsou i případy zakládání společných podniků nebo expanze českých zemědělských firem a snaha o rozvoj obchodní činnosti. Agrární komora proto uspořádala během nedávného potravinářského a zemědělského veletrhu v Moskvě schůzky se zástupci  řady firem a v dohledné době  skupina zemědělských podnikatelů využije i obchodní mise v Rusku v Povolží. V uplynulém týdnu po dva dny(pátek ,sobota) také hostila kolegy z ukrajinské agrární komory.

Přibývá českých zemědělců hospodařících na ukrajinských polích
V pátek minulého týdne se na Agrární komoře ČR setkali dva prezidenti, zástupci českých a ukrajinským zemědělců. Na pozvání Jana Veleby , prezidenta AKČR přijel do Prahy  Michajlo Vasiljevič Gladij, prezident Ukrajinské agrární komory. Především  ukrajinští hosté spolu se zástupci ambasády jednali o možnostech společného obchodu s agrárními produkty. Dále se jednalo o budování společných zemědělských podniků. Podle viceprezidenta ukrajinské agrární komory Dmitrije Berezovského některé české a moravské firmy již na Ukrajině podnikají, nejznámější je Agrodružstvo Jevišovice z okresu Znojmo. "Hospodaříme na Ukrajině na pronajatých 7 500 hektarech zemědělské půdy, " řekl Bohumír Rada , předseda družstva, který  v pátek přivítal ukrajinské hosty v Jevišovicích. Chce především produkovat  krmné plodiny pro velkovýkrm býků. Maso z Ukrajiny bude následně dovážet do ČR."S podnikáním na Ukrajině jsme velmi spojeni," dodal Rada. O své zkušenosti se podělil s představil agrární komory a ti nabízejí zemědělcům  zprostředkovat kontakty  na Ukrajinu prostřednictvím tamní agrární komory.

V roli pozorovatele   a spolupracovníka V4
“Chceme jednak  rozšířit  podnikání  na Ukrajině, kde je velmi úrodná půda  a dále  po dohodě s ostatními kolegy Visegradské čtyřky budeme prostředníky  při předávání  informací  z dění v EU. Ukrajinská komora se stane pozorovatelem při jednáních  nevládní zemědělské evropské organizace COPA,aby byla v centru dění i když zatím není Ukrajina členskou zemí,“ řekl Veleba. Proto také  ukrajinský kolega Gladij  odsud cestoval na návštěvu slovenského a následně i maďarského  prezidenta tamních agrárních komor.“Čeští farmáři jsou na Ukrajině vítáni a chceme navázat na zpřetrhané vazby,“ uvedl Gladij. V zemědělství řeší na Ukrajině podobné problémy jaké provázejí české zemědělce a hodně se nyní i tam točí kolem biopaliv.“U nás bylo uzákoněno přimíchává do nafty 3% metylesteru“, dodal Gladij. Pokud jde o půdu, cizincům se sice neprodává,ale  pronájmy českým zemědělcům  by naopak  tamní komora uvítala.