KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Cílem je rovnoprávnost

02/05/07

Zdroj: AK ČR

V novém vedení evropské nevládní zemědělské organizace COPA stanul Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR. Pro Českou republiku je to prestižní záležitost, pro zemědělce a potravináře jistě dobrá zpráva, že jejich zájmy bude hájit krajan, který je v této tematice odborníkem na slovo vzatým. Jan Veleba při této příležitosti poskytl rozhovor.

Od letošního 20. dubna jste viceprezidentem nevládní zemědělské organizace COPA, která v Evropské unii zastupuje miliony zemědělců. Co to znamená pro vás, ale i pro Českou republiku?

Především je to uznání práce Agrární komory ČR. Je to tedy na prvním místě určitá čest, především však to s sebou přinese hodně práce. Bude to ale také znamenat kvalitní informace, které budeme při přípravě našeho předsednictví velmi potřebovat. Při té příležitosti pokládám za významné, že prezidentem COPA byl zvolen Jean-Michel Lemetayer, prezident Francouzské národní federace zemědělských svazů (FNSEA), tedy země, která bude předsedat Evropské unii před námi. Budeme tak mít přímou možnost konzultovat a komunikovat s představiteli největší agrární země EU. Především v tom pokládám svoji současnou pozici za cennou.

Pokud je to placená funkce, potom Vám zbude méně času na činnost prezidenta agrární komory. Přenesete více kompetencí na své viceprezidenty?

Ne, je to funkce čestná. Nicméně i tak to bude znamenat hodně práce navíc. To chci vyřešit přijetím kvalitního pracovníka na úřad agrární komory do pozice mého asistenta s přihlédnutím k mé práci v Bruselu. Předchozí asistent nedávno ukončil pracovní poměr. Myslím si, že to vyřeším bez dopadu na práci komory.

Jak často se konají jednání COPA v Bruselu?

V průměru to bude jedenkrát za měsíc, doposud to bylo jedenkrát za dva měsíce.

Co byste rád změnil, prosazoval a jaké jsou Vaše představy o této funkci?

Především bych chtěl více sjednotit nové země, definovat naše společné problémy a udělat něco pro to, abychom byli více bráni. I v nevládních organizacích se projevuje dvoukolejná či dvourychlostní politika. Chci lépe než doposud obhájit zájmy nových členů a samozřejmě i zájmy České republiky. To považuji ve své nové pozici za prioritu.

Myslíte si, že lze zrovnoprávnit postavení starých a nových členských zemí, respektive zemědělců?

V předchozí otázce jsem vlastně sdělil, že rovnoprávné není. Zrovnoprávnit ale určitě lze. O tom svědčí nedávné usnesení Evropského parlamentu, že nové země nemají rovnoprávné podmínky. Jde o to, kdy se rovnoprávnost, tedy rovnoprávný přístup docílí. Musíme spěchat, aby už nebylo pozdě a určité penzum výroby ještě vůbec zbylo.

V čem můžete ovlivnit dění v sektoru zemědělství a potravinářství?

Předpokládám, že lepší strategií, lepší taktikou našeho tlaku. To proto, že díky mé pozici bude mít Agrární komora ČR přístup ke kvalitním a aktuálním informacím. To ostatní zůstane stejné.

V poslední době se na Agrární komoru ČR stále více obracejí i potravináři. Co pro ně chcete získat z postu své funkce?

Je to tak, i potravináři nás vyhledávají. Obchodní řetězce stále více omezují nákupy od českých zpracovatelů a dávají přednost zahraničním. Pokud by takový vývoj pokračoval, tak budeme zbyteční ve vlastní zemi. Proto jsme přestali s proklamacemi, výzvami a přistoupili jsme k akcím – jako bylo rozdávání letáků před Intersparem, protest na hraničním přechodu. Pokud si zástupci řetězců nenechají říct, budeme pokračovat a přitvrdíme. Zřejmě jsme jediní, kdo něco takového dělá, a proto se na nás někteří potravináři obracejí. Kdyby nebylo nás, nebyly by žádné kulaté stoly se zástupci řetězců, oni by vůbec nejednali. Je úsměvné, když někteří činovníci či novináři píší, že to dělat nemáme, že nejsme v přímém obchodním styku s řetězci. Určitě tedy pro nás prvovýrobce, pro potravináře, kteří jsou členové agrární komory, i pro ty ostatní chceme získat lepší podmínky a narovnání vztahů v potravinové vertikále, která je deformovaná dominantním chováním obchodních řetězců. Jsou to především ony, které postupně likvidují výrobu v naší zemi. A tomu my přihlížet nebudeme.

Na podzim tohoto roku bude v Praze konference o zemědělství a rozvoji venkova s názvem Severní Amerika a Evropská unie v agrární politice.Co tam chcete řešit společně s kolegy z obou kontinentů?

Jde o největší agrární akci v Evropě v tomto roce a pro nás je čest, že její pořadatelství bylo svěřeno nám. Půjde na ní samozřejmě o vzájemné informace, definování svých pozic. Půjde tam také ale o diskusi k požadavkům WTO na Evropskou unii a USA. Nikde jinde se nedozvíte autentičtější poziční informace, jako na konferenci. Všichni účastníci jsou totiž zástupci nevládních agrárních organizací a to nás spojuje.