KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Chyba je v zákoně

10/05/07

Zdroj: AK ČR

Uměle vytvořenou kauzou se jeví pranýřování agrární komory, zemědělského svazu a některých holdingových společností zabývajících se zemědělskou činností.

Jmenované instituce „vybubnovala“ Asociace soukromého zemědělství ČR, jejíž předseda Stanislav Němec, bývalý poslanec ODS, upozornil ministra zemědělství Petra Gandaloviče a vzápětí i média na tunelování, jímž má být podvodné čerpání peněz prostřednictvím zakládání odbytových družstev.

Odbytová družstva skutečně v poslední době rostla v Česku jako houby po dešti, naskytla se jim možnost podpory při hromadném odbytu produkce. Princip převzatý z Evropské unie je totiž následující. První rok po založení čerpá odbytové družstvo pět procent ze svého obratu (maximálně ale100 tisíc euro) a má tyto peníze takzvaně nárokově pro své využití. V dalším roce jsou to pět, následujícím čtyři, pak tři a končí se pátým rokem dvěma procenty z obratu (maximálně ale 50 tisíc euro) Potom ale musí odbytové družstvo dál nejméně pět let fungovat, jinak by bylo penalizované. Na tomto principu vznikala odbytová družstva v Dánsku a samozřejmě i v dalších starých členských zemích EU.

Připomínky nikdo nebral v potaz
„My jsme si dokonce jeli pro rozumy do Německa a protože ve východním Německu byly obdobně velké zemědělské podniky s mnohem větší koncentrací než třeba ve Francii, zdál se nám německý model velmi zajímavý a pro nás příhodný,“ řekl Miroslav Jirovský, předseda Zemědělského svazu ČR. Tam se totiž prosadila podpora sdružení skupin výrobců, tedy posílila pozice odbytu na trhu zemědělských komodit.

„V připomínkovém řízení k vládnímu nařízení 655 jsme proto již v roce 2004 požadovali přesunout podporu na sdružení skupin výrobců, nebylo nám ale vyhověno. Navrhovali jsme, aby ve vládním nařízení stálo, že obrat takového odbytového družstva nesmí jít ročně pod třicet milionů korun. Nové nařízení vzdor tomu ale počítalo s pouhými třemi miliony korun. V zápisech i na ministerstvu lze dohledat, že zemědělský svaz stejně jako agrární komora s tímto návrhem v připomínkovém řízení nesouhlasily,“ říká Jirovský a nařčení bere stejně jako Jan Veleba, prezident  Agrární komory ČR za lež. Těmto dvěma institucím, které sdružují více než dvě třetiny zemědělců ČR, se totiž předhazuje, že jsou to právě ony, které vytvořily na stát tunel. „Je to účelová manipulace s fakty,“ dodal k této skutečnosti Jan Veleba.

Exministryně Vicenová nezareagovala
Vloni na podzim obě tyto organizace navíc upozorňovaly nové vedené ministerstva zemědělství, že je třeba reagovat  na špatně nastavené vládní nařízení 655 z roku 2004 (č. 655/2004 Sb.) o zakládání odbytových organizací povede k jedinému. Mnoho nově založených odbytových družstev (malý obrat tři miliony korun ročně to umožňuje) vyčerpá také víc peněz, než jsou pro tento účel vyčleněny a dojde k velkému problému.

„Informovali jsme o tom ještě exministryni Milenu Vicenovou a byl čas ještě před koncem roku přijmout účinná opatření,“ říká Veleba. Nic se ale nestalo a tak na původní, k tomuto účelu vyčleněnou částku 60 milionů korun si klade nárok mnohem víc organizací, než se předpokládalo. Za rok 2006 vznikl nárok vyplatit 400 milionů korun.V dalších čtyřech letech bude nutné vyplácet další stamiliony. Ta v minulosti nebyla pro tento účel vyčleněna a schází. Svůj nárok ze zákona bude žádat Mlecoop, Centroodbyt, CZFruit, Agroodbyt, ale i prvovýrobci, kteří jsou členy skupiny Agrofert. „I my se hlásíme k zemědělcům, protože máme třeba jen patnáct producentských jednotek s chovem prasat, více než deset závodů s velkochovy kuřat. Tito prvovýrobci se spojili v několik odbytových družstev a není na tom nic, co by znamenalo tunelování, když chceme podle zákona zmiňovaná procenta z obratu. Zejména této produkci, která je u nás nyní prodělečná, to může velmi pomoci,“ uvedl ředitel ze zemědělské divize sekce Agrofertu Jaroslav Faltynek.

Nakonec, kdo si přečetl reakce čtenářů jednoho periodika na internetu, i nezemědělci se trochu podivují nad humbukem spuštěným „soukromníky“, jak nazval autor článku zástupce asociace, jejíž členové jsou mimochodem stejnými soukromými zemědělci jako zemědělci z velkých celků. A tak ocitujme alespoň dva z pisatelů, kteří celý problém shrnuli do následujících slov.

Co zákon nazakazuje, je povoleno

„To chcete snad u lidí vyvolat stav nevraživosti vůči zemědělcům? Proč? Vždyť ti zemědělci neudělali nic špatného. Oni se pouze řídili tím, co nám vštěpoval po roce 1992 do hlavy premiér Václav Klaus a zároveň předseda ODS. Klaus říkával: co není zákonem zakázáno, je povoleno. Tak se tím zemědělci nyní řídí. Nic víc, nic míň,“ napsal svůj názor k článku jeden čtenář podepsaný jako Láďa. A dovětek od dalšího? „Proč chcete, aby tento stav komentovali ti, kteří chytře odhalili mezeru v zákoně a využili ji ve svůj prospěch? Nedělali přece nic, co jim zákon neumožnil. Proč se nestaráte, aby se k problému vyjadřovalo ministerstvo, tvůrci zákona a vlastně všichni, kteří pro něj zvedli ruku,“ říká zcela výstižně pisatelka se jménem Ivana.

Pošli tuto stránku