KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Česká republika bude rozporovat sankce Evropské komise za údajné nadlimitní zásoby

16/05/07

Zdroj: MZe

Dnes bylo na Ministerstvo zemědělství doručeno faxem rozhodnutí Evropské komise ze dne 4. května 2007 o stanovení nadbytečných zásob zemědělských produktů jiných než cukr a o finančních důsledcích odstranění těchto zásob v souvislosti s přistoupením nových členských států do EU v roce 2004. Česká republika bude toto rozhodnutí rozporovat.

Rozhodnutí stanovuje finanční částky, které mají být uhrazeny do rozpočtu Společenství Českou republikou, Estonskem, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Maltou, Polskem, Slovinskem a Slovenskem. Pro ČR celková částka 12 287 tis. Eur zůstává nezměněna oproti poslednímu návrhu Komise ze 4. dubna 2007. Tehdy Evropská komise naposledy přistoupila na snížení finančního penále z původních téměř 16 milionů Eur.

První ze čtyř splátek má být uhrazena do konce července 2007, další pak v ročních intervalech do roku 2010. K rozhodnutí Komise ministr zemědělství Petr Gandalovič uvedl: „Ministerstvo zemědělství v součinnosti s Ministerstvem financí připravuje pro jednání vlády materiál s cílem nalézt prostředky pro první splátku s tím, že Česká republika bude toto rozhodnutí v plném rozsahu rozporovat u Evropského soudního dvora“.