KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Bioplyn může zásobovat obnovitelnou elektřinou

30/05/07

Zdroj: ÚZPI

Nastane-li u nás podobný vývoj jako v Německu, mohly by se bioplynové stanice v blízké budoucnosti stát významným zdrojem energie Bioplyn se vyrábí v bioplynových stanicích, které zpracovávají biologicky rozložitelné odpady, jako jsou zbytky potravin z domácností, jídelen a restaurací, nebo cíleně pěstované plodiny (kukuřici).

Organická hmota je zpracovávána za nepřístupu vzduchu v uzavřených reaktorech a výsledkem procesu jsou ekologická elektřina a teplo a digestát, který lze používat jako kvalitní hnojivo. Bioplyn je podle zákona o odpadech hodnocen jako obnovitelný zdroj energie. Ačkoliv byl u nás doposud spíše podceňován, v České republice má tento zdroj významný potenciál. Reálně může zajistit zásobování desítek tisíc českých domácností obnovitelnou energií, podobně jako je tomu dnes již v praxi v Německu.

Více obnovitelných zdrojů

Do roku 2004 u nás tento obor zcela stagnoval. Oživení nastalo díky přijetí zákona č. 180/2005 Sb., o odpadech, a zvýšení výkupní ceny za elektřinu vyrobenou z bioplynu. V průběhu roku 2006 bylo zprovozněno celkem 6 nových bioplynových stanic, takže na konci minulého roku bylo na našem území v provozu 18 zařízení. Odhady CZ Biom – Českého sdružení pro biomasu ukazují, že pokud se podaří nastavit skutečně vhodné podmínky pro rozvoj oboru, v roce 2010 může celkový instalovaný elektrický výkon v bioplynových stanicích činit 90 MWel. Protože výhodou těchto zařízení je vysoká energetická účinnost s roční dobou využití standardně 8000 hod., předpokládaná výroba elektrické energie by mohla v roce 2010 dosáhnout až 720 GWh. Toto množství by mohlo pokrýt spotřebu elektřiny pro zhruba půl milionu obyvatel, tedy zhruba 200 000 domácností (spotřeba elektrické energie na obyvatele v r. 2004 činila 1423,1 kWh). Do roku 2015 by pak počet zařízení a výroba elektrické energie mohly vzrůst ještě na dvojnásobek. CZ Biom odhaduje reálný potenciál počtu bioplynových stanic v ČR na 400 zařízení do roku 2015.

Významné přínosy bioplynových stanic názorně dokládá vývoj u našich sousedů v Německu, kde již několik let probíhá bioplynový boom.

Vývoj v Německu

Díky vhodně nastavenému systému podpor dosáhl obor bioplynu zatím největšího rozvoje v loňském roce, když bylo nově zprovozněno cca 700 zařízení s celkovým instalovaným výkonem 550 MWel! Celkový počet bioplynových stanic v roce 2006 dosáhl 3500 zařízení. Jejich souhrnný instalovaný elektrický výkon je obdivuhodných 1100 MWel s produkcí přes 5 TWh (= 5 miliard kWh) elektřiny! Letos očekává produkce více než 10 TWh, což by mělo stačit pro zásobování více než tří milionů průměrných domácností obnovitelnou energií.

Představitelé EU, včetně zástupců ČR, se na březnovém summitu EU shodli na potřebě významného nárůstu výroby energie z obnovitelných zdrojů. V souvislosti s těmito závazky ČR vůči EU je zřejmé, že výroba elektřiny z bioplynu bude i u nás mít významnou roli. Základní podmínkou pro využití potenciálu bioplynu je nastavení skutečně aktivního systému státní podpory. Zejména navýšení výkupní ceny za elektřinu z bioplynu a odstranění stávajících administrativních a legislativních bariér. Bioplynové stanice využívající biologické odpady by pak mohly významně pomoci při řešení snižování závislosti ČR na fosilních palivech.

Odpady, 2007, č. 4, s. 14