KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

AK ČR podpořila řešení problému virové zakrslosti ozimných obilovin v některých regionech

10/05/07

Zdroj: AK ČR

V Praze 4. května 2007
Č.j. 150/643/2007

Vážený pane řediteli,

k Vašemu dopisu č.j. SRS 003357/2007, ve kterém mne žádáte o sdělení našeho odhadu výměry pšenice ozimé a ozimého ječmene, pro kterou bude ze strany zemědělské praxe zájem použít na ochranu rostlin proti přenašečům viróz namoření insekticidním mořidlem,

Vám sděluji, že po konzultaci s vybranými zemědělskými podniky a VÚ obilnářským v Kroměříži se shodujeme na dotčené výměře do 100 tis. ha v následujícím hospodářském roce.

Věřím, že výjimka na použití vhodného přípravku pro ošetření osiva pomůže zlepšit zdravotní stav zejména v oblastech s vyšším výskytem vektorů viróz.

S pozdravem

Ing. Jan Veleba, v.r.
prezident AK ČR

Vážený pan
Ing. Vladimír Kupec
ředitel Státní rostlinolékařské správy
Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 17
117 05  Praha 1

 

Státní rostlinolékařská správa: Žádost o součinnost při řešení ochrany proti přenašečům viróz u ozimé pšenice

Vážený pane prezidente,
 
při mém osobním jednání se soukromým zemědělcem panem Petrem Novákem, který zastupoval ASSZ Slánska, byla projednána možnost udělení výjimky na použití vhodného mořidla pro ošetření osiva pšenice ozimé proti přenašečům viróz.

Následně jsem dne 23.2. obdržel zápis zjednání Ing. Hnízdila (SRS, Sekce ochrany proti škodlivým organismům) s Ing. Hulcrem (soukromý zemědělec) a s Ing. Drahorádem (firma Bayer) v téže věci. Ing. Drahorád poskytl kladné stanovisko ve věci možných dodávek a distribuce vhodného přípravku pro ošetření osiva,

Jednou z podmínek pro vydání povolení k použití neregistrovaného přípravku na ochranu rostlin v rámci výjimky, je stanovení maximálního množství přípravku, který může být do ČR dovezen a zde aplikován. Tuto informaci je zároveň Česká republika povinna poskytnout Evropské komisi a ostatním členským zemím EU.
 
S ohledem na potřebu řešení svízelné situace pěstitelů v oblastech s vyšším výskytem vektorů viróz, Vás tímto žádáme o sdělení Vašeho odhadu množství osiva (vyjádřeno v celkové hmotnosti), u něhož bude mít zemědělská praxe zájem o namoření insekticidním mořidlem, účinným proti přenašečům viróz.
 
Žádáme Vás o sdělení zmíněné informace.

S pozdravem

Ing. Vladimír Kupec
ředitel