KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Význam podlahových a volných chovů slepic stoupá

12/04/07

Zdroj: ÚZPI

V Německu došlo v průběhu několika posledních let k výraznému nárůstu počtu podlahových a volných chovů slepic. Podle sdělení Spolkového statistického úřadu došlo v Německu v období let 2003 až 2006 v zemědělských podnicích s kapacitou 3 000 a více ustajovacích míst pro slepice k nárůstu počtu ustajovacích míst v podlahovém chovu ze 3,6 na 6,1 milionu míst (nárůst 60 %).

Ve volném chovu došlo k nárůstu o 65 % na 5,7 milionu míst. Naproti tomu počet ustajovacích míst v klecových chovech poklesl o 9 % na 27,9 milionu míst. Nárůst počtu míst v podlahových a volných chovech více než vyrovnal pokles počtu ustajovacích míst v chovech klecových, které si v průběhu uplynulého roku podržely 70,5 % podíl z celkového počtu ustajovacích míst pro slepice (2003: 81 %).

K rozhodujícímu dni 1. prosince 2006 disponovaly velkokapacitní chovy (nad 3 000 ustajovacích míst) více než 39,6 mil. místy, ve kterých bylo chováno 32,5 milionů slepic. Využití stávajících kapacit se pohybovalo v průměru okolo 82 %.

Více než polovina slepic (16,8 milionu zvířat) byla ustájena v chovech s kapacitou převyšující 100 000 míst a vyšší. Tyto obrovské podniky disponovaly více jak 52 % ustajovacích míst, tj. 20,7 milionu míst v chovu.

Na celkovém počtu ustajovacích míst v klecovém typu chovu měly velké podniky podíl ve výši 62 %. U podlahového typu chovu to bylo pouhých 23 % a ve volném chovu více než 35 % stájových kapacit.

http://www.animal-health-online.de/