KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vystoupení ministra zemědělství Petra Gandaloviče na XIV sněmu AKČR 29.3. ve Velké Bystřici

17/04/07

Zdroj: MZe

Strana jíž tady dnes zastupuji, ODS se přihlásila k odpovědnosti za tento rezort.Já se budu snažit této odpovědnosti dostát. Mám poprvé možnost spolupracovat s předsedou zemědělského výboru poslanecké sněmovny Parlamentu Jiřím Papežem, s představitelem exekutivy a legislativy z téže strany, věřím, že něco dobrého dohromady dokážeme.

Pan prezident agrární komory Jan Veleba popsal přesně a realisticky situaci českého zemědělství.Zprávy vedle toho, že je zvýšená platba na plochu, po letech se podařilo prosadit plné národní dorovnání, jen potvrzují skutečnost, o jak významný prvek uvnitř národního hospodářství jde a co vše se podařilo v tak krátké době vlády ODS  a jak velké peníze jdou do zemědělství, Chci zdůraznit , že národní platby i přes všechny potíže jdou do zemědělství v té výši jako doposud a pokračují dál. Vedle národních  programů od roku bude 2007-13 český venkov a české zemědělství získá 13 mld Kč ročně, je na vás a na nás jak tyto finanční prostředky dokážeme utratit. Jestliže Evropský fond pro rozvoj venkova je ve finální fázi svého zpracování,  a my jsme tento dokument poslali do Bruselu jako jedna z prvních zemí, v současné době máme neoficielní připomínky a předpokládáme, že v průběhu května bychom měli dostat tzv.poziční dokument tzv.oficielní připomínky z Bruselu a věřím, že záhy nastane i technické jednání.  Věřím  i v to, že se dokážeme sjednotit a otevřít programy v červnu nebo červenci, na této práci budeme spolupracovat s vámi.

Monitorovací výbor rozvoje venkova se na žádost AKČR navýšil počtem zástupců AKČR ze 3 na 5. Vzhledem k tomu že svaz ProBio a další svazy jsou také členy AKČR a mají samostatné zastoupení, reprezentace AKČR v monitorovacím výboru je velmi silná.Já a moje předchůdkyně Vicenová jsme začali prosazovat určitou svou politiku dalšího rozvoje venkova, začali jsme uvažovat o některých dílčích otázkách rozvoje venkova. Je samozřejmé, že tyto změny nebudou vždy přijímány se 100% souhlasem , věřím tomu že celá řada věcí se nám  podaří vyargumentovat.Modernizace zem.podniků zůstává dál v ose 1.Co se týká podpory ekologických zemědělců chci zdůraznit to, o čem už hovořil pan prezident Veleba , chceme usilovat o dodržení té výrobní linie biopotravin až do zpracování. Významným způsobem zvýšíme bodování pro ekozemědělce v první ose a souvisí to i s osou druhou.Třetí věc , kterou chci říci zvýšit podporu mladých zemědělců, tato oblast si zasluhuje daleko významnější podporu, vychází to z politiky EU, debaty o lisabonském procesu. Otázka generační je otázkou kladenou na vzdělání, není dneska mimo zemědělství.
Největší pozornost získala II osa když Vicenová oznámila pozastavení agroenvi opatření až na druhý rok.Diskuse zda opatření jsou adekvátní, já jsem rozhodl, že agroenvi opatření pro rok 2007 budou spuštěna. Ta diskuse pokračovala ve směru jediné sazby a to na trvalé travní porosty z původně  1 100 Kč/ha původně byla 2 600Kč/ha v současné době sazba kolem 2 tisíc Kč /ha obsazuje dostatečnou kompenzaci za ušlý zisk a obsahuje dostatečný motivační prvek k tomu ,aby ten kdo chce do programu vstoupit bylo motivující. Je to sazba vypočítaná pro tento rok, nařízení vlády pro tento rok, program rozvoje venkova není žádný kámen, který by se mohl měnit,  od toho tu je monitorovací výbor, který toto vše bude vyhodnocovat.,Řeknu jedinou věc, která ve vztahuje k rozvoji venkova a je velmi důležitá, je to bioenergetika, i když jsou to věci řešené ve dvou odlišných režimech mohou si navzájem konkurovat opatrně zabývat tím, jak si jednotlivé činnosti konkurují, už jsem zažil to, že někdo se snažil pro svou biostanici  získat materiál a říkal ne ne , my máme tolik dotací na zatravnění, že do této věci nepůjdeme, to je věc kterou musíme brát opatrně , protože jestli máme dotaci na bioenergetické plodiny a nemůžeme se nechat zaskočit na jedné straně, což by poškodilo stranu druhou. Oproti původníku očekávání zařadíme integrovanou produkci od tohoto roku , pro producenty kteří chtějí využít značky Intel. Produkt je to dobré.

Osa III. Osobně vnímám příležitost spolupráce zem. podniků a obcí ne zcela se dařilo ne zcela dotace do zem. činností a do venkova to se musí změnit budeme to podporovat i určitými motivačními prvky do soutěže vesnic se SPOV novou osu nejlepší program spolupráce zem. podniku a dané obce.  Oznámili jsme  představitelé krajů zvýšili jsme hranici III pro osu z 500 na 1000 obyvatel to je dobrá zpráva pro obce, které měly 550 obyvatel a víc., je to horší zpráva pro nás protože budeme mít víc žádostí, ti kteří nejkvalitnější projekt budou mít větší šanci. Rozvoje venkova a podpory TOP UP, pan prezident tu informaci podal velmi přesně předběžně předávána na sklonku minulého roku a nekompromisně na sklonku ledna tohoto roku  nejsme schopni dodržet původní platbu na produkci pro tento rok nedalo se vyjednat, podnikali jsme veškeré pokusy,bohužel 9 z 10 nových zemí přistoupili na udílení platby nemohli jsme tuto situaci udržet, přepočítáváme vládní nařízení na rozdělenou platbu nebude to rozpuštěno do celé plochy bude to vycházet z celého referenčního období.