KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

V ČR se zastavil nárůst ekologického zemědělství

11/04/07

Zdroj: www.lfa.cz

V České republice poprvé po několika letech dochází ke stagnaci počtu ekologicky obhospodařovaných ploch. Tvrdí to dnešní tisková zpráva Svazu marginálních oblastí ČR (SMO). Za poslední měsíc totiž podle SMO výměra stagnovala na 254 tisících hektarech a došlo k jejímu posunu pouze o 0,02 %. Vyplývá to z údajů LPIS, což je evidence uživatelských vztahů k půdě.

Tímto tempem by dokázalo ekologické zemědělství vyrůst ze současného podílu 6,6 % do roku 2010 na 7,7 %, přičemž cíl je 10 %. Přitom jsme v období těsně před podáváním žádostí o kompenzace do Programu rozvoje venkova, kdy by měly registrované hektary narůstat nejrychleji. Lze tedy očekávat, že budoucí nárůst ekologicky obhospodařovaných ploch bude spíše ještě pomalejší.

To by byl podstatný neúspěch politiky Ministerstva zemědělství ČR, před kterým svými stanovisky varují i rozhodující zemědělské svazy (Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO, Agrární komora ČR, Svaz marginálních oblastí, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů) a které vyzvaly MZe k navrácení sazeb na původní slíbenou a schválenou výši.

Tento vývoj je pádnou odpovědí na argumentaci ministerstva, které se obávalo nekontrolovatelného nárůstu ploch. I další argumenty, které byly ministerskými úředníky uváděny, jako například ten, že nárůst sazby u ekologického hospodaření na TTP je příliš velký, nemají moc společného s realitou. Pokud by toto ministerstvo myslelo vážně, jak se vyjádří ke skutečnosti, že sazby u Integrované produkce rostou dokonce na 329 procent?

Nereálný je i argument o nízké bioprodukci, protože ta roste už několik let tempem 40 až 50 % ročně a jen těžko lze najít odvětví zemědělství, jehož růst by se tomuto alespoň blížil

Navržené snížení sazby z původně slíbených 2.650 Kč na 1.940 Kč se tak jeví jako čím dál tím méně odůvodnitelné i ve světle toho, že uvedených 254 tis. ha je výměra skutečně registrovaná v LPIS a rozchází se s teoretickými čísly ministerstva zemědělství, které uvádí, že v ČR je už 281 tis. ha ekologických ploch.

Navíc je zde problém s ohýbáním kalkulací. Jen těžko si lze představit, že ČR přijde před Evropskou komisi s účelově upraveným výpočtem sazby. Ekonomická újma je prostě daná a jakékoliv zpochybňování propočtů povede nutně ke zpochybnění ostatních kroků ČR před EU. Jak se asi bude EU dívat i na další sazby ve státě, kde je možné přes noc změnit empirická data?

Dalším problémem je fiasko ministerstva, díky kterému doposud nebylo řádně uzavřeno připomínkové řízení k Nařízení vlády o provádění agroenvironmentálních opatření. Rozhodující zemědělské svazy k tomuto už ministrovi zemědělství zaslaly dopis se žádostí o nápravu stavu. Toto vše ostře kontrastuje se snahami ministra zemědělství Petra Gandaloviče podporovat ekologické zemědělství jako jedno z mála odvětví, kde jsou dotace dle jeho slov více ospravedlnitelné (viz Ekonom č. 13). Tato dvojkolejnost politiky MZe spolu s mlhavými vyjádřeními nebudí zrovna velkou důvěru v kroky ministerstva.