KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prudký růst produkce biopaliv v Maďarsku

03/04/07

Zdroj: ÚZPI

Produkce bioetanolu v Maďarsku dosáhla v roce 2006 celkem 70 000 t, do roku 2010 se má zvýšit s podporou vlády na desetinásobek.

Podle zprávy Agentury pro mezinárodní obchod a spolupráci (EVD – Agency for International Business and Cooperation) se v Maďarsku rychle zvyšuje produkce biopaliv, protože investoři jsou přitahování atraktivními vládními subvencemi a nabídkou levných dodávek kukuřice. V roce 2006 bylo v zemi vyrobeno celkem 70 000 t bioetanolu a analytikové předpovídají, že do roku 2010 se tato produkce zvýší na desetinásobek.
Maďarská vláda podporuje sektor obnovitelných surovin pro výrobu energie především prostřednictvím subvencí na produkci bioetanolu. Tuto produkci kromě toho stimulují rozsáhlé přebytky kukuřice jako jeden z hlavních surovinových zdrojů. Investoři včetně zahraničních už oznámili plány na výstavbu devíti podniků na výrobu bioetanolu v Maďarsku.

Agra Europe, 2007, č. 2250, s. N/5