KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prohlášení Agrární komory ČR k odbytovým organizacím

30/04/07

Zdroj: AK ČR

Praha  26.4.2007

Asociace soukromého zemědělství v posledních dnech rozpoutala kampaň, ve které obviňuje AK ČR z nápomoci zneužití myšlenky odbytových organizací. K tomu sdělujeme následující fakta:

Asociace soukromého zemědělství v posledních dnech rozpoutala kampaň, ve které obviňuje AK ČR z nápomoci zneužití myšlenky odbytových organizací. K tomu sdělujeme následující fakta:

  • Nařízením vlády č.655/2004 byly stanoveny podmínky pro zakládání skupin výrobců k zajištění společného odbytu výrobků a podmínky pro poskytnutí dotací k jejich činnosti.
  • Od samého začátku bylo jasné, že stanovené podmínky, ač převzaté z nařízení Evropské komise, nejsou pro podmínky českého zemědělství vhodné a že jsou příliš měkké.
  • AK ČR navrhla v rámci veřejného připomínkového řízení podstatné zpřísnění podmínek přiznání dotací.

Stejně tak učinily významné členské organizace Agrární komory, například Centroodbyt – národní odbytové družstvo

  • Připomínky Asociace soukromého zemědělství nám nejsou známy a vyzýváme předsedu Stanislava Němce, aby je zveřejnil.
  • Po realizaci nařízení vlády č.655/2004 začaly ke stávajícím patnácti odbytovým          organizacím vznikat nové. Takové, které nenaplňovaly smysl a význam posílení pozice prvovýrobců při odbytu svých výrobků, zejména takové, jejichž účelem je získání dotace bez ohledu na integraci.

Zároveň pokládáme otázku, proč Asociace soukromého zemědělství nevyužila a nevyužívá možnosti sdružování odbytu výrobků svých členů za využití dotační podpory ze shora uvedeného vládního nařízení.

Agrární komora ČR se distancuje od obviňování z organizace zneužívání dotací na zakládání skupin výrobců a pokládá je za účelové politizování českého zemědělství.