KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Příklady dopadů změn daňové reformy  

18/04/07

Zdroj: Ministerstvo financí

Jaký bude mít dopad daňová reformy na rodinu s jedním dítětem a nepracující manželkou nebo na rodinu s dvěma dětmi, kde oba manželé pracují?

A. Osamělý zaměstnanec bez dětí

Roční příjem: 180 tis. Kč, tj. 15 tis. Kč měsíčně

 

DPFO

pojistné

DPH

Nyní

14 241

22 500

15 429

Po reformě

11 610

22 500

16 988

Celková úspora 1 073 Kč, tj. měsíčně 89 Kč.

B. Osamělý zaměstnanec s jedním dítětem

Roční příjem: 180 tis. Kč, tj. 15 tis. Kč měsíčně

 

DPFO

pojistné

DPH

Nyní

8 241

22 500

16 076

Po reformě

1 170

22 500

18 203

Celková úspora 4 944 Kč, tj. měsíčně 412 Kč.

C. Rodina s jedním dítětem, manželka nepracuje

Roční příjem: 240 tis. Kč, tj. 20 tis. Kč měsíčně

 

DPFO

pojistné

DPH

Nyní

600

30 000

22 553

Po reformě

-10 400

30 000

25 663

Celková úspora 7 890 Kč, tj. měsíčně 657 Kč.

D. Rodina se třemi dětmi, manželka nepracuje

Roční příjem: 600 tis. Kč, tj. 50 tis. Kč měsíčně

V Kč

DPFO

pojistné

DPH

Nyní

51 474

75 000

53 653

Po reformě

40 500

75 000

58 283

Celková úspora 6 344 Kč, tj. měsíčně 529 Kč.

E. Rodina se dvěma dětmi, oba rodiče pracují

Roční příjem: 300 + 180 tis. Kč, tj. 25 + 15 tis. Kč měsíčně

V Kč

DPFO

pojistné

DPH

Nyní

36 432

60 000

43 460

Po reformě

26 640

60 000

47 319

Celková úspora 5 933 Kč, tj. měsíčně 494 Kč.

F. Manažer žijící samostatně

Roční příjem: 1 200 tis. Kč, tj. 100 tis. Kč měsíčně

V Kč

DPFO

pojistné

DPH

Nyní

284 028

150 000

86 789

Po reformě

205 560

120 000

105 191

Celková úspora 90 066 Kč, tj. měsíčně 7 505 Kč.

G. Podnikatel

Roční rozdíl mezi příjmy a výdaji: 480 tis. Kč, tj. 40 tis. Kč měsíčně

V Kč

DPFO

pojistné

DPH

Nyní

65 148

114 000

34 088

Po reformě

47 160

114 000

38 355

Celková úspora 13 721 Kč, tj. měsíčně 1 143 Kč.

Předpoklady výpočtů:

  • měsíční příjem je 1/12 ročního, příjmy a případné výdaje se v čase nemění; měsíční úspora je počítána jako 1/12 roční úspory,
  • je uváděno pojistné za zaměstnance, systém po reformě do základu daně zahrnuje i pojistné placené zaměstnavatelem a neumožňuje odečíst pojistné zaměstnance,
  • v případě OSVČ je od ročního rozdílu mezi příjmy a výdaji ještě odečteno vypočtené pojistné, v novém systému se vypočtené pojistné neodečítá ani nepřičítá,
  • rodiny v současném stavu vždy používají systém společného zdanění manželů tam, kde je to možné,
  • nový systém má stejné ostatní parametry a koeficienty jako stávající,
  • domácnosti nespoří a rozdělení výdajů domácností na zboží nacházející se ve snížené a základní sazbě DPH v jejich spotřebním koši se nemění; fyzický objem spotřeby zůstává neměnný,
  • ceny stoupnou pouze o zvýšení DPH,
  • čistý příjem zahrnuje pouze příjmy ze závislé činnosti a podnikání očištěné o DPFO a pojistné.

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky