KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Potvrzení o bezdlužnosti  

25/04/07

Zdroj: ČSSZ

ČSSZ vydává potvrzení o bezdlužnosti, které se Vám může hodit, pokud chcete získat úvěr, živnostenské oprávnění, veřejnou zakázku či dotaci.

Lidé, kteří chtějí dostat úvěr, živnostenské oprávnění nebo veřejnou zakázku, musí zpravidla také doložit, že nemají dluhy na pojistném na sociální zabezpečení. Prokazují to potvrzením o bezdlužnosti. V roce 2006 jich Česká správa sociálního zabezpečení poskytla svým klientům celkem 194 572, což je o 577 víc než v roce 2005. Nejvíc potvrzení – celkem 29 629 – vydala v loňském roce pracoviště ČSSZ v Plzeňském kraji, naopak nejméně – 6 336 – správy v kraji Karlovarském.

Potvrzení o bezdlužnosti vydávají na základě žádosti klienta okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze územní pracoviště PSSZ a v Brně Městská správa sociálního zabezpečení Brno. O vystavení tohoto dokumentu je třeba požádat osobně, písemně klasickým dopisem nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. Na OSSZ, kde fungují klientská centra, vydají pracovnice potvrzení na počkání. Potvrzení klient obdrží zdarma. Díky němu zjistí, zda má řádně zaplaceno pojistné, případné dluhy tak může co nejdřív zaplatit. Platí totiž, že čím delší dobu dluh na pojistném trvá, tím je vyšší penále – od 1. ledna 2007 se jedná o 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá.

Z praxe ČSSZ vyplývá, že potvrzení o bezdlužnosti nejčastěji požadují živnostenské úřady, a to po fyzických osobách, které chtějí podnikat. Potřebují je také úřady práce, peněžní ústavy, Pozemkový fond, cizinecká policie, ministerstvo zemědělství, Generální ředitelství cel, zdravotní pojišťovny a jiné soukromé či státní organizace. V souladu s platnou právní úpravou pracoviště ČSSZ potvrzení vydávají také jako doklad potřebný pro přidělení

Zařazeno v Aktuality