KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Politici se snaží vyjednavačům pomoci

17/04/07

Zdroj: AK ČR

K jednotlivým diskusním příspěvkům z XIV sněmu Agrární komory ČR  předneseným ve Velké Bystřici se budeme ještě vracet.Tentokrát si připomeneme co uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič v druhý den jednání sněmu a jaká zazněla kritika z úst jednoho ze zástupců okresních agrárních komor, od Vlastimila Vaňka z OAK Jihlava.

Ministr Gandalovič: EAFRD je ve finální fázi

„Strana jíž tady dnes zastupuji, ODS, se přihlásila k odpovědnosti za tento rezort.Já se budu snažit této odpovědnosti dostát. Mám poprvé možnost spolupracovat s předsedou zemědělského výboru poslanecké sněmovny Parlamentu Jiřím Papežem, s představitelem exekutivy a legislativy z téže strany, věřím, že něco dobrého dohromady dokážeme,“ ubezpečil  přítomné Gandalovič . O jeho dobrých úmyslech ve vztahu k zemědělství svědčí nakonec i fakta. „Chci zdůraznit , že národní platby i přes všechny potíže jdou do zemědělství v té výši jako doposud a pokračují dál. Vedle národních  programů od roku bude 2007-13 český venkov a české zemědělství získá 13 mld Kč ročně, je na vás a na nás jak tyto finanční prostředky dokážeme utratit. Jestliže Evropský fond pro rozvoj venkova je ve finální fázi svého zpracování,  a my jsme tento dokument poslali do Bruselu jako jedna z prvních zemí, v současné době máme neoficielní připomínky a předpokládáme, že v průběhu května bychom měli dostat tzv.poziční dokument tzv.oficielní připomínky z Bruselu. Věřím, že záhy nastane i technické jednání a troufám si tvrdit,  že se dokážeme sjednotit a otevřít programy v červnu nebo červenci, na této práci budeme spolupracovat s vámi,“ dodal.

Mimo dalších problémů řešil ve svém vystoupení ministr Gandalovič i možnost optimálního dělení peněz z Osy III programu pro rozvoj venkova.“ Osobně vnímám příležitost spolupráce zemědělských podniků a obcí. Ne zcela se totiž dosud dařilo spravedlivě se o dotace do zemědělských činností a do samotného rozvoje venkova podělit. To se musí změnit. Budeme to podporovat i určitými motivačními prvky. Promítne se to kupříkladu do soutěže vesnic o co možná nejlepší spolupráci se zemědělskými podniky.,“ uvedl Petr Gandalovič.

Stát stáhnul podle některých podanou ruku

Na sněmu zazněla slova chvály, kritiky ale  žádosti a návrhy, jak dál. Někteří zástupci zemědělců  vytýkali  vedení Agrární komory  dokonce malou razanci .Byla to reakce na pokojnou demonstraci na hraničním přechodu v Dolním Dvořišti.

„České zemědělství je dnes díky soustředěnému devastačnímu tlaku dovozů potravin narůstajícímu cenovému diktátu monopolu obchodních řetězců, na pokraji totální likvidace. Můžeme říci, že zemědělství  zápasí skutečně  o svou holou existenci. Prostá zemědělská veřejnost jen vzhlíží a čeká, že se jí někdo zastane, že se za ni někdo postaví,že jí podá pomocnou ruku“ uvedl  Vlastimil Vaněk, ředitel OAK Jihlava na sněmu. Vzápětí si také na nadhozené postesknutí odpověděl.“Stát to ale nebude, tak jak je tomu jinde v Evropě.Když je to vše na dosah ruky, zase ji stáhne a uhne.Ano máme na mysli zejména aktuální situaci posledních dní, týkající se zejména likvidačních dovozů potravinářského zboží,“ uvedl Vaněk.Měl na mysli zejména vytlačování  českého masa  dovozem a nemožností nastolenou situaci nějak zvrátit.

Vyjednávání znamená někdy víc, než jedna smršť

Dostal odpověď a to nejen  od ministra zemědělství, který ocenil rozvážný přístup, který zmiňovanou demonstraci provázel. K tématu se vyjádřil i Jan Veleba, který jako nejvyšší představitel Agrární komory vidí  nutnost v dalších jednáních. Za uplynulý rok absolvoval stovky jednání s politiky, ale i zástupci  obchodu, zpracovatelů, ambasád, je denně mezi zemědělci a snaží se hned jejich náměty řešit. I on ale říká, pokud se nepodaří zastavit propad  zemědělství a domácí produkce  bude přes její kvalitu, čerstvost a chutnost neprávem vytlačovaná dál z obchodní sítě, přijde se k rasantnějším opatřením.“Nenecháme se vytlačit z domácího trhu,“ slibuje Veleba.

A o tom, že to myslí vážně, svědčí mimo jiné i dopis adresovaný  předsedovi Evropského parlamentu Hansu Gertovi P“otteringovi, v němž reaguje na vyjádření europoslanců. V minulém týdnu na svém jednání většina z nich vyjádřila podporu  novým členským zemím a jejich zemědělcům, kteří jsou  na dotacích o 30 procent kráceni. „Hodnotím velice i vstřícný krok předsedy senátu ČR Přemysla Sobotky, který  před Velikonočními svátky pozval zástupce zemědělců a zpracovatelů na pracovní oběd. Slíbil nám  uspořádat  seminář k českým potravinám,“ řekl Veleba. Dodal, že i ministr Gandalovič chce dál o problému českých potravin a jejich  uplatnění v řetězcích hovořit se zainteresovanými stranami. „Jsme pozvaní spolu s potravináři a zástupci řetězců i spotřebitelů(SOS) ke kulatému stolu na ministerstvo zemědělství.Vítáme to,“ uzavřel Veleba.