KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odbor pro informování o evropských záležitostech se vrací na Úřad vlády ČR

02/04/07

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Praha, 28. března 2007: Vláda ČR schválila přesun odboru pro informování o evropských záležitostech z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na Úřad vlády ČR pod útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry s platností od 1. dubna 2007. Odbor bude nadále zajišťovat agendu informování o Evropské unii  a našem členství v EU.

Dále vláda schválila dne 28. února 2007 informaci o stavu realizace Koncepce informování
o evropských záležitostech v České republice a návrh komunikačních priorit vlády na rok 2007, na jejímž základě se rozeběhne řada aktivit s cílem zajistit kontinuální a kvalitní informovanost občanů České republiky o Evropské unii a našem členství v ní. Realizací Koncepce je pověřen Odbor pro informování o evropských záležitostech.

Komunikačních priority evropských záležitostí vlády na rok 2007:

1) členství České republiky v EU – téma se zaměří na přínosy a náklady členství v oblasti ekonomiky či právního prostředí, budou prezentována i další témata jako například vstup do schengenského systému, zavedení eura, předsednictví ČR v Radě EU atd.

2) evropské fondy a programy – „Rozcestník pro evropské peníze“ si klade za cíl přiblížit systém evropských fondů a programů a možnosti čerpání pro období 2007-2013.

3) Budoucnost Evropy – by měla otevřít prostor pro debatu všech aktuálních témat souvisejících s evropským integračním procesem. Mezi dílčí okruhy bude patřit např. další rozšiřování EU, Lisabonská strategie či další vývoj ratifikace ústavní smlouvy apod.

Odbor pro informování o evropských záležitostech

Odbor pro informování o evropských záležitostech (OIEZ) vznikl 1. dubna 2005 na Úřadu vlády ČR s cílem zajistit kontinuální a kvalitní informovanost občanů České republiky o Evropské unii a našem členství v ní. Od 1. listopadu 2006 tento odbor působí v rámci Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Mezi jeho hlavní cíle patří zvyšovat veřejné povědomí o Evropské unii, rozvíjet systém informování veřejnosti o evropských záležitostech,  zajistit decentralizaci informačních aktivit s důrazem na vytvoření efektivní sítě informačních center v regionech a  příprava a vydávání informačních materiálů, brožurek nebo prezentací na aktuální evropská témata. Jako hlavní nástroj komunikace používá OIEZ  tzv. integrovaný informační systém, založený na pěti pilířích: Eurocentra, Eurofon 800 200 200, Euroskop.cz, informační bulletin Eurokurýr a grantový systém.