KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Obohacování selenem

12/04/07

Zdroj: ÚZPI

Organický selen z kvasnic je vyzkoušený jako výživový krmný doplněk v mnoha zemích po celém světě, ale ještě tak docela v Evropské unii. První přídavek schválený pro EU je založený na použití mikroorganismu Saccharomyces cerevisiae.

Jsou známy praktické zkušenosti, jež se projevují u všech komerčně chovaných druhů drůbeže. Spočívají v tom, že lze část krmiva nahradit krmnými kvasnicemi obohacenými selenem. Tím dochází k významné obnově vložených investic.

Hlavní technické výhody pro chovanou drůbež jsou tyto:

* lepší výživa ptáků (vyšší stav selenu)

* zlepšení zdraví ptáků (zvýšení množství antioxidantů a zlepšení odolnosti)

* snížení problémů s welfare (rychlejší opeření, snižování osvitu kůže a poranění drůbeže)

* rozšíření drůbeží produkce (obzvláště zvýšení plodnosti)

Výhody pro zdraví spotřebitelů

Organický selen je významný i pro obohacení vajec tímto prvkem. Selenem obohacené kvasnice se podílejí na zvýšení jeho obsahu v kuřecím mase. Tato skutečnost nabízí zajímavé výhody pro spotřebitele. Nehledě na zlepšení kvality masa, vajec a mléka nabízejí selenem obohacené potraviny pro konzumenty zvýšení dlouhodobé výživové hodnoty. Společně s rozsáhlými oblastmi po celém světě má mnoho evropských potravin nízký obsah selenu. Jako následek je evropská strava, ve které není přiměřený obsah selenu A to je velký nedostatek pro optimální výživu.

Nízký obsah příjmu selenu je spojený s rostoucím rizikem vzniku kardiovaskulárních chorob, rozvojem různých druhů rakoviny, Alzheimerovy choroby, revmatismu a dalších nemocí. Nedostatečný obsah selenu v potravinách je také spojený se sníženou obranyschopností organismu a oslabení odolnosti vůči infekcím, zářením a dalším civilizačním rizikům, jako je ozonová díra a těžké kovy Kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou úmrtí v Evropské unii. To je spojeno s obezitou a špatným životním stylem, zvláště v deseti nových členských státech Evropské unie, kde už je znám rostoucí zájem zdejších kardiologů.

Byla sledováno spojení mezi příjmem selenu, zdravím v různé části populace ve světě a skutečnost, že malé množství selenu ve stravě má těsný vztah s úmrtností výše uvedenými chorobami. Proto se selen vyskytuje i a funkčních potravinách.

Odborníci odhadují, že optimální denní dávka selenu se pohybuje mezi 200 a 300 ?g selenu.

Zdroj: ÚZPI