KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nejperspektivnějším obnovitelným zdrojem v ČR je biomasa

30/04/07

Zdroj: www.agris.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes vyhlásilo program Eko-energie, ze kterého budou podporovány investice do obnovitelných zdrojů a efektivního využívání energie. Hlavní prioritou podpory obnovitelných zdrojů mají být podle včerejšího veřejného vyjádření zástupců ministerstva malé vodní elektrárny.

Jejich další rozvoj má však v České republice své limity. Energie z biomasy, která má v podmínkách ČR naopak největší perspektivu, je až na druhém místě. Nejnižší prioritu ministerstvo, podle včerejšího prohlášení, stanovilo podpoře fotovoltaických elektráren, větrné elektrárny nebude z programu podporovat vůbec. [1]

„Lokality s dostatečným spádem, které jsou pro malé vodní elektrárny vhodné, jsou v České republice téměř vyčerpány. Výstavba elektráren v lokalitách s nízkým spádem je, vzhledem k tomu, kolik elektřiny tyto elektrárny mohou vyrobit, investičně nákladná a málo efektivní,“ říká Jan Truxa, poradce Centra pro obnovitelné zdroje a úspory energie EkoWATT. „Jako ekonomicky výhodnější se jeví podpora rekonstrukcí starších malých vodních elektráren, které by patrně přinesly určité zvýšení jejich výkonu. Přesto však výrazně větší perspektivu má energetické využití biomasy, které navíc přináší rozvoj zemědělství a venkovu. Proto by podpora z veřejných prostředků měla směřovat především tam,“ dodává Jan Truxa. Tuto prioritu potvrdil také nedávno dokončený výzkumný projekt EkoWATTu zaměřený na vícekriteriální hodnocení obnovitelných zdrojů energie. „Biomasa, bioplyn a také skládkový plyn byly na základě technických, ekonomických, ekologických a sociálních hledisek vyhodnoceny jako nejperspektivnější obnovitelný zdroj pro Českou republiku,“ komentuje výsledek hodnocení na kterém se podílelo čtyřicet expertů koordinátor projektu Jiří Beranovský. [2]

Program Eko-energie je jedním z 15 podprogramů evropského Operačního programu podnikání a inovace určeného pro malé a střední podniky. Jeho cílem je finanční podpora investic do obnovitelných zdrojů energie a efektivního využívání energetických zdrojů ve výrobě. V letech 2007-2013 má být v rámci programu Eko-energie v ČR rozděleno 4 mld. Kč, což jsou pouhá 4 % celého Operačního programu podnikání a inovace. Obdobný program podpory investování do obnovitelných zdrojů a úspor energie pro obce a další neziskové organizace bude spravovat Ministerstvo životního prostředí.

Kontakt:

Monika Kašparová

EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Bubenska 1542/6, 170 00 Praha 7

tel:  +420 266 710 247, fax: +420 266 710 248

e-mail: monika.kasparova@ekowatt.cz

www.ekowatt.cz  – stránky organizace

www.energetika.cz – internetový portál se zaměřením na energetiku

EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie je nezávislá poradenská organizace, která již 16 let pomáhá občanům, obcím, podnikům a dalším organizacím se zaváděním energetických úspor a s využíváním obnovitelných zdrojů energie. Od roku 1996 poskytuje bezplatné energetické poradenství v rámci sítě Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS) České energetické agentury. Provozuje dvě poradenská střediska – v Praze a v Českých Budějovicích.

Poznámky:

Priority podpory obnovitelných zdrojů energie v rámci programu Eko-energie veřejně sdělil 24. 4. 2007 ing. Ladislav Pazdera, ředitel odboru elektroenergetiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na konferenci Program Eko-energie – ivestiční podpora obnovitelných zdrojů pořádanou MPO.

Výsledkem vícektriteriálního hodnocení 40 expertů z oblasti energetiky a životního prostředí bylo toto pořadí priorit pro využívání obnovitelných zdrojů v České republice:

Energetické využití biomasy, bioplynu a skládkového plynu

Malé vodní elektrárny

Kogenerace (společná výroba elektřiny y plynu)

Fotovoltaické elektrárny

Větrné elektrárny

Jednotlivé zdroje byly hodnoceny podle 26 kritérií včetně technické připravenosti technologií, bezpečnosti a spolehlivosti dodávek energie, výrobní ceny energie, investičních nákladů, počtu nově vytvořených pracovních míst, dopadů na životní prostředí, včetně emisí skleníkových plynů a dalšího znečištění, náročnosti likvidace vysloužilého zařízení, potenciálu využití zdroje, míra rizika atp.