KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Národní plán zavedení eura v ČR zveřejněn na internetu

24/04/07

Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí a Česká národní banka dnes na svých internetových stránkách zveřejnily Národní plán zavedení eura, který ve středu 11. dubna 2007 schválila vláda.

Národní plán vychází ze zkušeností zemí eurozóny ze zavedení eura a to včetně nedávného úspěšného přijetí eura ve Slovinsku.

Plán představuje souhrn postupů a návodů pro jednotlivé sektory i občany, jak se na přijetí jednotné měny eurozóny připravit. Nastavuje například základní pravidla pro duální označování cen a duální oběh koruny a eura, úpravy informačních systémů a principy informování o zavedení eura. Klíčová je ochrana spotřebitele a minimalizace nákladů pro soukromý i veřejný sektor.

Po schválení vládou je národní plán nyní k dispozici široké veřejnosti. „Doporučuji, aby opatření a doporučení vyplývající z plánu byly už nyní sledovány zejména podnikateli. Některé změny související s přechodem na euro – zejména úpravy informačních systémů – je potřebné plánovat s velkým předstihem a je vhodné na ně myslet i v době, kdy nemá Česká republika ještě stanoven termín zavedení eura,“ říká národní koordinátor zavedení eura Oldřich Dědek. Národní plán je zpracován tak, aby byl připraven k aplikaci pro jakékoli datum zavedení eura, jak bude stanoveno vládou. „Národní plán bude publikován také v tištěné podobě a na CD. Bude distribuován především standardními kanály pro informování o evropských záležitostech – zejména prostřednictvím Eurocenter,“ dodává zástupce národního koordinátora pro organizační otázky Petr Očko.

V situaci, kdy zatím Česká republika nemá stanoveno datum zavedení eura, je schválení národního plánu krokem, který dá jasný signál všem občanům o plánovaných krocích v praktických přípravách na vstup naší země do eurozóny.

Doplňující informace k Národnímu plánu zavedení eura:

Národní plán zavedení eura v České republice se skládá ze tří částí:
 část I – obecná část „Základní informace“ je exekutivním souhrnem národního plánu. Obsahuje základní principy, na kterých bude zavedení eura v České republice založeno, a shrnutí doporučení pro jednotlivé oblasti včetně doporučení národního koordinátora;
 část II – zvláštní část „Konkretizace úkolů v jednotlivých segmentech“ obsahuje detailní popis doporučení a opatření v jednotlivých oblastech, jak je zpracovaly pracovní skupiny Národní koordinační skupiny pro zavedení eura;
 část III – slovník základních pojmů souvisejících s problematikou zavedení eura.

Specifická doporučení k přípravám na zavedení eura jsou směřována do šesti cílových oblastí:
1. Banky a ostatní subjekty finančního sektoru
2. Veřejné finance a veřejná správa a samospráva
3. Nefinanční sektor a ochrana spotřebitele
4. Legislativní potřeby zavedení eura
5. Zdroje informací a komunikace
6. Informační a statistické systémy

Další informace viz http://www.mfcr.cz/euro
Dotazy je možné směrovat na email: euro@mfcr.cz nebo na telefon 257 042 984.