KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Na Radě ministrů získává Petr Gandalovič podporu pozice ČR k penále za nadlimitní zásoby

24/04/07

Zdroj: MZe

Ministr zemědělství Petr Gandalovič se dnes účastní pravidelné Rady ministrů zemědělství členských zemí Evropské unie, která se tentokrát koná v Lucemburku. Dubnové zasedání Rady je tradičně věnováno zejména tématům rybolovu.

Nad rámec dnešní řádné agendy Rady oslovil český ministr své protějšky z dalších nových členských států se žádostí o podporu pozice ČR k otázce pokuty, kterou Evropská komise plánuje udělit devíti novým členským státům včetně ČR za údajně nahromaděné zásoby některých zemědělských a potravinářských komodit. Ministr Petr Gandalovič tak pokračuje ve svém dlouhodobém úsilí hájit zájmy České republiky.

"Evropská komise dosud neprokázala, že po rozšíření Evropské unie v roce 2004 došlo k narušení jednotného trhu. Tento argument potvrzuje i to, že Komise v tomto období nemusela přistoupit k žádným mimořádným opatřením," uvedl ministr Gandalovič.

O sankcích za tzv. nadlimitní zásoby bude zítra hlasovat Řídící výbor Evropské komise pro obchodní mechanismy. Na tomto zasedání se hodlá ČR opět důrazně postavit proti záměru Komise pokutovat ČR. Podle Evropské komise by ČR měla uhradit penále 12,288 milionu eur.
 
Během diskuze v rámci řádné agendy Rady, která se soustřeďuje na ochranu úhoře říčního a přijetí víceletého plánu pro ochranu tresky v Baltském moři, poukázal ministr Petr Gandalovič na dlouhou tradici chovu úhoře říčního v ČR. Vyjádřil rovněž podporu přijetí opatření, která by vedla k zachování a obnově populace úhoře v zemích EU, nicméně předložil několik dodatečných návrhů, které by více braly v potaz zájmy ČR.