KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Petr Gandalovič dnes znovu jednal s prvovýrobci, zpracovateli a obchodníky

30/04/07

Zdroj: MZe

Druhé kolo jednání mezi ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem a zástupci prvovýrobců, zpracovatelů a obchodníků o dovozech masa a dalších souvisejících tématech proběhlo v úterý 24. dubna.

Vedle zástupců Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, kteří toto jednání iniciovali, se u kulatého stolu po čtyřech týdnech opět sešli zástupci Svazu českých a moravských spotřebních družstev ČR, zástupci pěti maloobchodních a velkoobchodních řetězců, Českého svazu zpracovatelů masa, Agrární komory, Potravinářské komory a Sdružení českých spotřebitelů.
Ministr Gandalovič ocenil snahu a ochotu všech zúčastněných stran k jednání.

„Jsem rád, že i díky jednání u kulatého stolu na konci března letošního roku došlo a v budoucnu dojde k bilaterálním jednáním mezi zástupci obchodu a dodavatelů na nejvyšší úrovni. Jsem přesvědčen, že otevřená diskuse pomůže vyřešit problematické otázky snáze než jakýkoli nátlak té či oné strany,“ uvedl ministr Gandalovič.

Ministr informoval, že sněmovně doporučí nepodpořit poslanecký návrh novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, který reguluje chování obchodních subjektů vůči dodavatelům a o kterém budou poslanci tento týden jednat. Negativní stanovisko proti návrhu zákona vyjádřili také zástupci pořádajícího Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Na nedokonalé řešení nynějšího návrhu tohoto zákona poukázali i zástupci Agrární komory ČR.

Výsledné dohody mezi řetězci a dodavateli by měly podle ministra zemědělství Petra Gandaloviče více reflektovat na názor spotřebitele. „Spotřebitel je tím, kdo si na základě informací, které má, zboží v obchodech vybírá. To nelze vynutit žádným zákonem nebo regulací,“ podotkl ministr Gandalovič.
Právě vyšší informovanost spotřebitele zejména v oblasti označování potravin, ale například i výraznější forma podpory ocenění potravinářských výrobků značkou KLASA by měla být podle  ministra Gandaloviče cílem současných jednání.

Zástupci všech zúčastněných stran se po téměř dvouhodinovém jednání usnesli na pokračování komunikace mezi prvovýrobci, zpracovateli  a zástupci řetězců. Další „kulatý stůl“ se podle vzájemné dohody uskuteční na podzim letošního roku. Podle ministra Petra Gandaloviče by mu ale měla předcházet bilaterální jednání mezi dodavateli a obchodními partnery.