KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Gandalovič: Poplatky za odběr vody nechystáme

24/04/07

Zdroj: MZe

Upozornit odběratele podzemních a povrchových vod na zánik příslušného povolení k 1. lednu 2008 je cílem informační kampaně, kterou ministerstvo zemědělství oficiálně zahájilo před třemi měsíci. Díky medializaci této záležitosti se ukázalo, že mnozí čerpají vodu neoprávněně. Počet takových odběratelů se odhaduje na desítky až stovky tisíc. 

Ministr zemědělství Petr Gandalovič na dnešní tiskové konferenci vyvrátil některé mýty, které se díky informační kampani objevily.
 
„Chtěl bych uklidnit veřejnost, že nám nejde o nahlašování jednotlivých studní. Určitě nechystáme ani zpoplatnění odběrů podzemních a povrchových vod pro domácnosti,“ uvedl ministr Gandalovič. Připomenul, že povinnost mít povolení k odběru podzemních a povrchových vod není žádnou novinkou, ale platí již více než padesát let.

„Ministerstvo zemědělství ani vodoprávní úřady či Česká inspekce životního prostředí nechystají žádné plošné kontroly na odběry vod. Tak jako dosud půjde i od příštího roku o kontroly namátkové, a to zejména v případech, kdy nepovolený odběr způsobí ve svém okolí nějaké škody,“ řekl ministr zemědělství. „Koncem dubna vydáme společně s ministerstvem životního prostředí metodický pokyn pro vodoprávní úřady, který kromě jiného přinese i určitou amnestii pro majitele studní postavených bez povolení. Vůči nim by vodoprávní úřady měly využít všechny důvody pro neuložení sankcí, až budou žádat o udělení povolení k odběru vod,“ doplnil ministr Gandalovič.

Pro snadnější orientaci veřejnosti v otázce odběru a vypouštění vod vznikl na ministerstvu zemědělství názorný a přehledný leták, který bude k dispozici v dostatečném množství na vodoprávních úřadech pověřených obcí. Každý s pomocí tohoto letáku může jednoduše zjistit, zda mu povolení s koncem letošního roku přestává platit či nikoliv, anebo zda si povolení musí zajistit.

„Díky naší aktivitě je poprvé informace k odběru i vypouštění vod kompletní, ač je v gesci dvou ministerstev,“ konstatoval ministr Gandalovič. Jak upřesnil, za odběry vod zodpovídá ministerstvo zemědělství, za vypouštění vod pak ministerstvo životního prostředí.
 
Ministr Petr Gandalovič s pomocí čísel zhodnotil také přínos informačního servisu, který veřejnosti poskytuje k povolení pro odběr vod ministerstvo zemědělství. Internetový portál www.zanikpovoleni.cz zaznamenal za tři měsíce fungování na 1,225 milionu vstupů. Na bezplatnou telefonní linku 800 101 197 se obrátily více než tři tisíce občanů. E-mailová poradna na info@mze.cz zodpověděla přes tisíc dotazů.
 
Jako jediný zdroj vody pro svoji domácnost využívá studnu pouze osm procent obyvatel. Drtivá většina je tedy dnes již zásobena vodou z vodovodu.