KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Bursík se setkal s Davidem Kingem, hlavním vědeckým poradcem britské vlády

30/04/07

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

V pondělí 23. dubna se ministr životního prostředí Martin Bursík setkal s hlavním vědeckým poradcem britské vlády, Sirem Davidem Kingem, který se v Praze mimo jiné účastnil konference na téma „Průmysl a ochrana klimatu“, organizované britskou ambasádou v Praze.

Hlavním tématem rozhovoru byly změny klimatu a to zejména snižování emisí skleníkových plynů. Velká Británie si dala v Národním programu změny klimatu (UK Climate Change Programme) závazek snížit emise o 60 % do roku 2050. Diskutovali též o podpoře obnovitelných zdrojů energie a o investicích do inovací a environmentálních technologií. Britská Bílá kniha o energetice, která by měla být zveřejněná již v květnu, se zaměřuje především na způsoby, jak splnit stanovené cíle a přitom dosáhnout rychlejšího ekonomického růstu.

V této souvislosti také Sir David King zmínil nedávno zveřejněnou studii o nákladové křivce snižování emisí skleníkových plynů, která ukazuje náklady všech způsobů snižování emisí a jejich relevanci pro jednotlivé sektory – od úspor energií až po nízkoemisní technologie ve výrobě elektřiny a zpracovatelském průmyslu. Jendoznačně klíčová je spolupráce s průmyslem . Velké Británii byl například nedávno založen Institut pro energetické technologie, který je zaměřený na podporu výzkumu a vývoje v energetice, je podporován vládou a ze značné části soukromým sektorem.

Ministr Bursík hovořil o finančních a tržních nástrojích včetně ekologické daňové reformy. Sir David King uvedl různé daňové i jiné nástroje ve Velké Británii, poukázal i na úspěšnost zavedení mýta za vjezd do centrální části města Londýna V neposlední řadě také zmínil uhlíkový fond (Carbon Trust), jenž je částečně využíván také na projekty k informování veřejnosti. Právě lepší informovanost založená na vědeckých poznatcích může hrát zásadní roli ve změně přístupu k otázkám změny klimatu.

Oba se shodli na důležitosti vzájemné spolupráce a výměně zkušeností v oblasti energetiky a změny klimatu na politické i odborné úrovni.