KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Lze laboratorně odlišit maso starších krav od masa mladých býků?

03/04/07

Zdroj: AK ČR

Vyjádření Doc. MVDr. Ladislava Steinhausera, (přednáší na  veterinární univerzitě v Brně) pro účel  TK k hovězímu masu.

Jde o odpověď na dotaz AKČR, zda je možné z předloženého vzorku hovězího masa do 24 hodin určit zda jde o maso staré krávy nebo mladého býčka

ODPOVĚĎ: Jednoznačně ANO

Vysvětlení:
Metoda PCR na stanovení pohlaví je známá z chovatelských testů, laboratoř manželky (*viz text níže) ji modifikovala v roce 2002 na stanovení pohlaví masa poražených zvířat. Je to metoda přesná a jednoznačně průkazná.

Byla použita u cca 100 vzorků hovězího masa nakoupeného v obchodní síti Jm kraje s výsledkem cca 25% vzorků neodpovídalo deklarovanému býčímu masu.

Dnes je metodika použitelná ve všech laboratořích, které používají PCR metodiku.

Nezbytné náklady (bez režií) na vyšetření jsou do 100 Kč a po připravení laboratoře trvá vyšetření 24 hod (dle kapacity laboratoře).

* Jde o Ústav hygieny a technologie masa Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, přednostka ústavu – Prof.MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

Testy jsou schopni dělat komerčně a samozřejmě je tomu i v případě SVÚ Jihlava