KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jiří Čunek představil postup ministerstva při čerpání peněz ze strukturálních fondů EU v letech 2007

24/04/07

Zdroj: MZe

Praha, 12. dubna 2007: Ministr pro místní rozvoj a 1. místopředseda vlády Jiří Čunek se zúčastnil 9. schůze Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která proběhla ve dnech 11. a 12. dubna 2007 v kraji Vysočina, v regionu Moravských Budějovic.

Ministr Čunek přítomné poslance seznámil se současným stavem čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie z programovacího období 2004- 2006. Současně účastníkům zasedání představil strategii a postupné kroky, které naplní využití strukturálních fondů EU v  období 2007-2013.

„Přestože byla v letech 2004- 2006 čerpána většina prostředků ze strukturálních fondů, projekty nebyly v mnoha případech připraveny podle kritérií, která stanovila Evropská komise pro splnění cílů využití evropských peněz v Rámci podpory společenství. Například pokud jde o Společný regionální operační program, Česká republika plní tyto cíle zatím z pouhých cca 12%,“ uvedl ministr Jiří Čunek.  „V roce 2008-2009 proběhne v České republice audit Evropské komise, který prověří, zda byly stanovené cíle při čerpání strukturálních fondů dosaženy,“  řekl ministr a dále uvedl: „Řídící orgány operačních programů včetně našeho ministerstva, a na druhé straně také příjemce podpory z Evropské unie, čeká důsledná a systematická práce, aby chyby, k nimž došlo, mohly být napraveny. Zároveň se ministerstvo pro místní rozvoj soustředí i na analýzy informací, které budou dokladovat, že realizované projekty přispěly k naplnění určených cílů, případně musí projednat objektivní důvody, pro které nebylo možné v dané chvíli cílů dosáhnout.“

Ministr vysvětlil, že zpoždění, které Česká republika v čerpání ze SF v tuto chvíli má, nevzniklo vinou současného vedení MMR. „Ministerstvo pro místní rozvoj ČR si problémy uvědomuje, nicméně bych chtěl zdůraznit, že zásadní odpovědnost za připravenost k čerpání prostředků nesou řídící orgány jednotlivých operačních programů,“ dodal.

Jiří Čunek se dále zmínil i o úloze monitorovacího a kontrolního systému čerpání finančních prostředků z fondů EU. Je nutné jej znovu zadat v rámci veřejné zakázky, protože při jeho vzniku došlo, podle konstatování ÚOHS, k porušení zákona o veřejných zakázkách.