KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jak dál po sněmu Agrární komory

17/04/07

Zdroj: AK ČR

XIV. sněm Agrární komory je za námi. Jeho průběh je hodnocen naprostou většinou jeho účastníků vysoce pozitivně. Já sám bych dodal, že bylo přijato velmi kvalitní usnesení, které pokud je splníme, pak s mnoha problémy pohneme. Také bych ale dodal, že v jednom směru jsem očekával od sněmu více. Čekal jsem víc razantních a kritických vystoupení.

Vraťme se ale k výsledkům sněmu. Jeho usnesení, respektive požadavky směrem k vládě, k ministrovi zemědělství i k představenstvu Agrární komory jsou jasné. Vedení komory a představenstvo se jimi budeme řídit a budeme je plnit. První výsledek se už dostavil. 2. dubna jsem předal místopředsedovi zemědělského výboru parlamentu panu poslanci Jiřímu Hanušovi náš návrh novely zákona o ovzduší, jehož realizace umožní přimíchávat řepkový metylester do nafty už z letošní sklizně. Jsem velmi rád, že pan ministr Gandalovič totéž sdělil v tiskové zprávě prakticky ve stejném datu, přesně 4.4. Jak se ale říká první vlaštovka jaro nedělá. Těch problémů je příliš mnoho, naše zemědělství je v hluboké strukturální krizi, výroba stále klesá a nové programy nestartují. Zvyšují se dovozy, náš prostor vyplňuje někdo jiný. Například – v roce 2005 se dovezlo za 81,8 mld. Kč potravin a živých zvířat, z toho za 10,6 mld. Kč masa a drobů, když vývoz byl jenom za 2,7 mld. Kč.

Potravinářský průmysl snížil od vstupu do EU zaměstnanost o 7.000 osob, zemědělská prvovýroba o 20.000 osob. Tomuto vývoji nelze nečinně přihlížet, tento vývoj nemůže samo o sobě vyřešit sebelepší usnesení našeho sněmu. Je třeba udělat něco navíc. Jak tedy dál?

Právě nyní úřad Agrární komory dokončil materiál „Východiska ze zmenšování rozměru českého zemědělství“, který byl oponován skupinou externích odborníků. Materiál navazuje na závěry sněmu a rozvíjí je do konkrétních opatření a kroků. Bude následovat vnitrokomorová diskuse a konečně 3. května bude projednán představenstvem komory a schválen. Poté nastane nejdůležitější fáze, prosadit jeho závěry do reálného života, do reálných opatření. Budou tedy následovat jednání s resortním ministrem a vedením ministerstva. Určitě nevynecháme ani ministra financí a předsedy zemědělského výboru Poslanecké sněmovny. Souběžně budou s materiálem seznámeni poslanci a senátoři ve svých volebních obvodech a budou požádáni o pomoc při jeho prosazení.

Na nedávném obědě s agrárníky nás předseda Senátu Přemysl Sobotka vyzval – „vy musíte předkládat nám politikům vaše návrhy, vaše problémy, vaše řešení, opačně to nejde“. Přesně tak to tentokrát uděláme. Uvidíme, jaký bude výsledek a podle toho se zařídíme jak dál.