KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace o plnění usnesení XIV. sněmu AK ČR z 29.3.2007

11/04/07

Zdroj: AK ČR

XIV. sněm AK ČR ve svém usnesení požádal Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR a Senát, aby schválením příslušných zákonných norem umožnily plošné přimíchávání biodieselu a bioetanolu od 1.7.2007 do pohonných směsí a vládu, aby urychlila všechny přípravné kroky a neprodlužovala původní termín 1.7.2007 – zahájení programů BIODIESEL a BIOETANOL včetně přimíchávání do palivových směsí.

Přikládáme prvý výsledek našeho úsilí o nastartování programu BIONAFTA co nejdříve.

Návrh jsme projednali s vedením Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a jeho místopředsedovi, panu Hanušovi, jsme předali pozměňovací návrh (viz příloha).

Včera 4.4.2007 zemědělský výbor tento návrh projednal a přerušil jednání k přijímání pozměňovacích návrhů do pátku 7.4.2007 do 12.00 hod. Předložené návrhy včetně našeho, pozměňovacího návrhu k zákonu o ochraně ovzduší projedná ve středu 11.4.2007.

Prezident AK ČR také projednal s předsedou Senátu panem Sobotkou, aby se pro urychlení vzdali projednávání novely zákona, případně, aby projednávání maximálně urychlili.

Přílohy:

1. Tisková zpráva

2. Vládní návrh