KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evidence pastvy a a evidence hnojení 2007

18/04/07

Zdroj: AG info

Programy, které řeší tuto problematiku

EVIDENCE PASTVY 2007 (PASTEVNÍ DENÍK)
Umožňuje jednak vedení pastevního deníku dle pravidel platných v minulých letech a jednak zavádí podporu pro nová pravidla, která vyplývají z „Plánů rozvoje venkova pro období 2007-2013“. Tj. program umožňuje sestavovat plán pastvy na produkčních blocích s ohledem na stanovené limity N kg/ha, vede evidenci pastvy, vypočítává množství živin z produkce statkových hnojiv na pastvě, tiskne povinnou evidenci hnojiv a vypočítává a kontroluje limity N kg/ha. Program je koncipován tak, aby byl maximálně jednoduchý. Možnost importů stavů zvířat z centrální evidence a produkčních bloků z iLPIS podstatně zefektivňuje práci.
Distribuce programu Evidence pastvy: konec dubna 2007 (uživatelům s platnou TZ 2007 bude program zaslán automaticky)

AGRONOM (HOSPODÁŘSKÝ REGISTR PRODUKČNÍCH BLOKŮ)
Z hlediska evidence hnojení byl program doplněn o vedení evidence dle nové metodiky ÚKZÚZ (sešit A, B). Program vypočítává množství živin na ha ( N kg/ha, …) a to včetně výpočtů bilancí těchto živin (viz.  doporučená evidence). Obsluha programu je velice snadná. Program umožňuje import produkčních bloků z internetu (iLPIS). Z hlediska hnojení se zadává pouze „datum, zapravení, hnojivo a množství“. Program umožňuje sestavovat plány hnojení dle platné metodiky a to včetně bilancí živin, umožňuje vést evidenci osevu, sklizně, ochrany, provedených prací a řadu dalších funkcí. Spojení s programem MAPY umožňuje agronomovi práci nad mapou produkčních bloků.

AG info
software pro zemědělství
Denisova 504
Jičín
tel.: 493 533 490, 493 524 745, 493 525 419
www.aginfo.cz; aginfo@aginfo.cz

Zařazeno v Aktuality