KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Co by měly zásadně umět kmitočtově řízené vývěvy dojicích zařízení

12/04/07

Zdroj: ÚZPI

– Během normálního provozu dojicího zařízení smí podtlak v mléčném potrubí kolísat pouze v rozmezí 2 kPa

– Při dynamické zkoušce má při otevření dojicího stroje (test poklesu) klesnout podtlak v mléčném potrubí maximálně pouze o 2 kPa a maximálně po 4 až 5 sekundách má opět dosáhnout výchozí hodnoty.

– Při zavření dojicího stroje nemá "překmit" velikosti podtlaku rovněž překročit 2 kPa, po 4 sekundách má dosáhnout výchozí hodnoty. Pouze u velkých dojicích zařízení s více než ca. 30 dojicími stroji se smějí současně otevřít dva dojicí stroje a ani potom nemá kolísání podtlaku překročit ± 2 kPa.

– Kmitočtově řízené vývěvy by se neměly instalovat výrazně větší, tedy s vyšším výkonem, než je požadováno podle DIN/ISO 5707. Protože se vývěvy prodávají v konstrukčních řadách s určitým odstupňovaným výkonem, musí se podle vypočítané potřeby výkonu volit následující vyšší výkon. Její jmenovitý výkon by ale neměl být podstatně vyšší než 20 % nad vypočítanou potřebou.

– Aby bylo možné plně využívat potenciál úspory energie, musí se pro zajištění minimálních otáček vyžadovat přívod vzduchu nad ventilem řízeným v závislosti na potřebě, což také zajišťuje dodržení výše uvedených mezí regulace, ale nemá se maximálně vyčerpávat.

– Pístové vývěvy se pro vytváření podtlaku v dojicích zařízeních mají používat pouze v kombinaci s řízením kmitočtu Při relativně vysoká ceně a jejich podle stupně účinnosti nepřiznivějším vytváření podtlaku (viz přehled 6) ospravedlňuje jejich použití pouze úspora energie. Ceny za větší soustavu vývěv s měničem kmitočtu se přibližují částce 10 000 EUR a výše.