KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

České republice přestane na konci dubna platit výjimka EU v oblasti státních podpor v zemědělství

24/04/07

Zdroj: SZIF

Na konci dubna vyprší České republice výjimka v oblasti národní podpory (tzv. “state aid“), která nám byla udělena při vstupu do Evropského společenství v roce 2004. Tříletá ochranná lhůta se vztahuje také na systém podpory vlastních potravinářských výrobků, kterou v ČR představuje národní značka kvalitních potravin KLASA.

Po uplynutí ochranné lhůty již nebude možné odkazovat na zemi původu těchto výrobků.

Národní značka kvality KLASA je program na podporu kvalitních domácích potravin. Mohou ji získat pouze potraviny, které byly zcela vyrobeny v České republice, obsahují stanovený podíl domácích surovin a vykazují nadstandardní kvalitativní charakteristiky. Od začátku května se však v propagaci značky KLASA nebude moci objevovat odkaz na původ potravin se značkou KLASA.

Z národní značky kvality potravin KLASA se tak stane „jen“ značka kvality potravin KLASA, slogan „to nejlepší z naší země“ vystřídá „to nelepší pro naše nejbližší“. „O omezené časové platnosti výjimky z pravidel EU jsme věděli a proto jsme tomu přizpůsobili i strategii značky. Období do roku 2007 jsme se snažili využít pro zvýšení povědomí o značce KLASA. To se nám podařilo a proto se nyní můžeme začít orientovat na motivaci nákupního chování spotřebitelů,“ vysvětlila Klára Bolečková pověřená řízením Samostatného oddělení pro marketing SZIF, které značku KLASA spravuje od roku 2004.

Další podmínkou, kterou již značka KLASA splňuje nyní, je obecný charakter kampaně. Propagace národních značek kvality nesmí protěžovat jeden typ výrobků, naopak musí přinášet prospěch všem producentům potravin a celému zemědělskému odvětví. „Kampaň pro značku KLASA byla již od počátku nastavena tak, abychom vyhověli všem producentům zařazených celkem v 10 kategoriích, ve kterých se značka KLASA udílí. V reklamních spotech, ale i na billboardech a v tiskové inzerci se objevovaly mléčné výrobky, maso, pečivo, ryby, postupně jsme přidávali další motivy, jako drůbeží maso, ovoce a zeleninu.

Zastoupení různých komodit jsme zachovali i v nové kampani,“ říká Klára Bolečková.

Podle unijních pravidel je reklama spojená s přímo s produkty jedné nebo více konkrétních společností narušením hospodářské soutěže a je neslučitelná se společným trhem. To se v případě značky KLASA netýká ani tolik reklamy, jako spíše propagačních akcí typu veletrhů, výstav a roadshow. Dosud byla účast výrobců na těchto akcích zdarma. To se nyní změní. Finanční zvýhodnění výrobců se bude týkat pouze podpory ve formě věcného plnění, to znamená zaplacení plochy ze strany SZIF. Toto zvýhodnění se bude týkat pouze malých a středních podniků (do 250 zaměstnanců, jejichž obrat nepřekročí 40 mil. EUR), přičemž podniky – zpracovatelé dostanou 50% zvýhodnění při první účasti na daném veletrhu a podniky – prvovýrobci dostanou 100% zvýhodnění i při opakované účasti. Velké společnosti se veletrhů v rámci expozice SZIF budou moci účastnit pouze na vlastní náklady. I tak to pro ně nadále zůstane výhodné, neboť zaplatí jen tu část plochy, na které se budou prezentovat a nezbytný podíl na provozních nákladech stánku (spotřeba vody, energie, úklid).

Zdroj: SZIF

O národní značce kvality KLASA

Národní značku kvality KLASA uděluje kvalitním českým potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Tuto prestižní značku spravuje od počátku roku 2004 Samostatné oddělení pro marketing Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Začátkem dubna 2007 mohli nalézt spotřebitelé národní známku kvality KLASA na obalech celkem 1384 potravinářských výrobků od 198 výrobců. Další informace o národní značce kvality KLASA a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou dostupné na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v rubrice Propagace kvalitních potravin a na stránkách www.eklasa.cz.