KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

České emise skleníkových plynů byly v roce 2006 mírně vyšší, než v roce 2005

17/04/07

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí již sečetlo 100 % emisí CO2, které spadají do evropského systému obchodování s emisními povolenkami (EU-ETS). Data ukazují, že v roce 2006 byly české emise tohoto nejvýznamnějšího skleníkového plynu mírně vyšší, než o rok dříve. Zatímco v roce 2005 činily 82,5 milionu tun, v roce loňském to bylo 83,7 milionu tun.

Národní alokační plán pro první obchodovací období 2005 – 2007 umožňoval rozdělit českým podnikům povolenky na emise 97,3 milionu tun ročně (bez rezervy pro nová zařízení). „Ukazuje se, že systém emisního obchodování v České republice funguje a že i při výrazném růstu ekonomiky, průmyslové výroby a elektrické energie emise skleníkových plynů rostou mnohem nižším tempem,“ komentuje výsledné číslo ministr životního prostředí Martin Bursík.

V součastné době začíná MŽP ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu pracovat na rozdělení povolenek jednotlivým odvětvím průmyslu pro druhé obchodovací období 2008 – 2012. Evropská komise rozhodla o tom, že celkový strop povolenek pro česká zařízení bude na 86,8 milionu tun emisí CO2 (včetně rezervy 1,5 milionu tun pro nová zařízení a rezervy 100 tisíc tun pro plánované projekty Joint Implementation).

„Cílem systému obchodování s emisními povolenkami je snížení emisí oxidu uhličitého, je proto logické, že se národní alokace postupně snižují s ohledem na reálné emise CO2 v jednotlivých zemích. Evropská komise tak zatím učinila ve všech dosud rozhodnutých případech národních alokačních plánů,“ říká ministr Bursík. I české podniky tedy v příštích pěti letech, pokud nebudou chtít povolenky nakupovat od jiného zařízení v České republice nebo v zahraničí, budou muset hledat cesty k vyšší energetické účinnosti a k technologiím, které mají emise CO2 nižší nebo pro účely vyřazení povolenek využít jednotek získaných z projektů na bázi Joint implementation nebo Clean Development Mechanism [1].

Poznámky:

[1] Mechanismy Joint Implementation a Clean Development Mechanism spočívají v realizaci konkrétních projektů se zaměřením na snižování emisí skleníkových plynů. Investorem je vždy ekonomicky vyspělá země a hostitelem projektu stát s transitivní ekonomikou (či rozvojová země). Odměnou pro stát, který investuje do realizace projektu jsou tzv. certifikované redukce emisí (CER) a každá z těchto jednotek představuje snížení emisí o ekvivalent jedné tuny CO2. Tyto jednotky pak investor vyžije pro pokrytí svých vlastních emisních závazků vůči Kjótskému protokolu nebo v systému EU-ETS. Podrobné informace o metodice a projektech CDM na stránkách http://cdm.unfccc.int.