KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Česká republika odmítá penále za nadlimitní zásoby

11/04/07

Zdroj: MZe

Evropská komise dnes schválila dokument, podle něhož má Česká republika zaplatit penále 12,288 milionu eur za údajné nadlimitní zásoby některých zemědělských a potravinářských výrobků, které měla nashromáždit před svým vstupem do Evropské unie. Česká strana s tímto rozhodnutím nesouhlasí a proti zaplacení pokuty se bude bránit.

„Proti návrhu rozhodnutí Evropské komise se postavíme ve výboru Evropské komise, který bude záležitost ještě projednávat v polovině dubna. Pokud to bude nutné, budeme se bránit i soudní cestou,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. Po sérii jednání, která v posledních týdnech vedl s evropskou komisařkou pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boelovou komise sankci ještě významně snížila na navrhovaných 12,288 milionu eur.

„Nikdo neprokázal, že by Česká republika způsobila nějaké narušení trhu Evropské unie. Údajné nadměrné zásoby některých komodit nevyvolaly výkyvy na jednotném trhu a unijnímu rozpočtu v této souvislosti nevznikly žádné mimořádné náklady, byť jediné euro,“ řekl ministr Petr Gandalovič. Připomněl, že Evropská komise přes opakované žádosti postižených zemí nestanovila definici nadlimitních zásob.

Nové členské státy mají zaplatit celkově 41,1 milionu eur jako penále za nadlimitní zásoby. Ze všech postižených nových členských zemí má nejvyšší penále zaplatit Polsko (12,451 milionu eur), Česká republika je hned na druhém místě. Splátky mají být rozloženy do roku 2010, přičemž první má být uhrazena do konce května letošního roku.

Úplně první předběžně vyměřené penále v roce 2005 pro ČR bylo téměř 100 milionů eur. Po silné vlně odporu všech nových členských zemí, které zpochybnily výpočty pokut, snížila Evropská komise své propočty a pro ČR stanovila částku zhruba 44 milionů eur. Po dalších konzultacích, při kterých komise vzala v potaz specifické argumenty české strany, upravila loni v září penále na 19,2 milionu eur. Nakonec sankci snížila na 12,288 milionu eur. Penalizace se pro ČR týká těchto položek: drůbeží maso, konzervované žampiony, konzervované mandarinky a ananas, pomerančový džus a rýže.

Již dříve byly některým novým členským zemím stanoveny sankce za nadměrné zásoby cukru. S nimi ale Česká republika problém neměla.