KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Cena zemědělské půdy v Polsku se zvýšila o 40 %

18/04/07

Zdroj: ÚZPI

Po vstupu do EU se v Polsku zvyšují ceny zemědělské půdy. Za rok 2006 stouply o téměř 40 %. Současná tržní cena půdy 1 900 EUR/ha je hluboko pod průměrnou úrovní cen v EU.

Průměrná tržní cena zemědělské půdy v Polsku se za rok 2006 zvýšila proti předchozímu roku téměř o 40 % na asi 7 500 PLN/ha (1 900EUR/ha) Deník Gazeta Wyborcza cituje stanovisko odborníků, že hlavním faktorem tohoto růstu jsou přímé platby EU poskytované polským zemědělcům.

Paradoxně nejchudší půdy jsou často prodávány za nejvyšší ceny. Zdůvodňuje se to tím, že na takových pozemcích se znovu začíná hospodařit, aby bylo možné žádat o subvence. Nejvyšší ceny byly získány z prodeje pozemků v západním regionu podél hranic s Německem, kde se zvýšila poptávka po orné půdě. Celkem však ceny polské půdy jsou velmi nízké ve srovnání s ostatními členskými státy EU, kde průměrná cena orné půdy dosahuje až 15 000 EUR/ha.

AgFd East Eur., 2007, č. 292, s. 20