KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Antimonopolní úřad snížil pokuty řetězcům

02/04/07

Zdroj: www.agris.cz

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina snížil o 15 procent pokuty společnostem BILLA a Omega Retail (dříve JULIUS MEINL). Uvedl to dnes odbor vnějších vztahů ÚOHS.

Firmy, které v letech 2001 a 2002 společně koordinovaly a slaďovaly své nákupní ceny zboží a obchodní podmínky vůči svým dodavatelům jsou nyní povinny zaplatit 23,80 mil. resp. 19,55 mil. korun. Původní výše sankcí činila v součtu 51 mil. Kč (28 mil. – BILLA, 23 mil. Julius Meinl).

“Uvedené firmy se dopustily cenového kartelu, když si vyměňovaly informace o svých nákupních cenách a systému bonusů a slev. Ty si porovnávaly a po dodavatelích požadovaly vyrovnání svých dosavadních finančních podmínek pro nákup zboží na úroveň druhého účastníka řízení, jestliže je měl výhodnější a navíc i finanční kompenzace na vyrovnání vzniklých rozdílů. Nezákonný byl i požadavek obou společností na další platbu, tzv. alianční bonus, odůvodněný v podstatě jen možností dodávat stejný sortiment do obou obchodních sítí.

V případě nesouhlasu se stanovenými podmínkami se dodavatelé vystavovali hrozbě odstoupení od smlouvy ze strany účastníků řízení,“ uvedl ÚOHS.

Existenci kartelu v loňském roce potvrdil i Krajský soud v Brně. Vrátil však Úřadu k přezkoumání část pravomocného rozhodnutí, která se týkala výše pokuty. Důvodem byl fakt, že v původním druhostupňovém rozhodnutí z roku 2003 byla oproti předchozímu prvostupňovému rozhodnutí významně snížena délka trvání protisoutěžního jednání. To se však žádným způsobem neprojevilo na výši uložené pokuty.

V novém projednání případu bylo tedy nutné sankce přiměřeně snížit. Nové pokuty dle názoru ÚOHS nejsou likvidační, zároveň je ale lze považovat za dostatečně citelné, a tedy schopné účastníky řízení do budoucna od porušení soutěžního práva odradit.