KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělci Visegradské čtyřky se zasazují o budoucnost

14/03/07

Zdroj: AK ČR

Slovenská média v minulém týdnu zaznamenala jednání  představitelů V-4, zástupců agrárních komor z ČR, Slovenska, Polska a Maďarska. Z jejich zpráv a televizních vystouepní vyjímáme nejdůležitější pasáže.

Rovnoprávné postavení

„Prioritami společné zemědělské politiky zemí Visegradské čtyřky (V4)  na roky 2007 až 2013 by měla být snaha o vyrovnání  podmínek  zemědělců nových členských zemí EU s původní patnáctkou. Dále by to mělo být nastartování nových programů nepotravinářského využití zemědělských produktů a hledání nových trhů..“ Uvedl to prezident Agrární komory České republiky Jan Veleba na tiskové konferenci v Podbanskom ve Vysokých Tarách,kde se minulý týden konalo již 28. setkání prezidentů, viceprezidentů a členů agrárních komor Visegradské čtyřky.

Země V4 musí podle viceprezidentau Maďarské agrární komory Tamása Bódizsa v budoucnosti ještě úžeji spolupracovat, aby dokázaly prosazovat své zájmy.Podle viceprezidenta slovenské agrární komory Milana Semančíka je nejdůležitější co nejdříve zrovnoprávnit postavení zemědělců nových zemí se starými.

Propad v produkci

Jednání V-4 především poukázalo na  velký propad v produkci u všech 4 zemích. Stavy skotu klesly na Slovensku  z 1,5 mil. kusů(v roce 1991) na 500 tisíc v roku 2007. Stavy vepřů se snížily z 2,5 mil. kusů na 1 mil. kusů. Podobné je to i v ČR. Stavy skotu klesly z úrovne 3,36 mil. v roce 1991 na 1,389 mil. kusů v roce 2007. Obdobná situace je i v Maďarsku a Polsku.

Právě pokles produkce prasat velmi znepokojuje slovenské zemědělce. „Zatímco u nás se prudce snižuje produkce vepřového masa, ve starých zemích naopak roste,“ řekl Semančík. „Dochází dokonce ke snaze holandských farmářů dostat se se svým vepřovým masem na slovenský a český trh. Je to na náš úkor,“ dodal. Navíc, jak podotkl je to za situace, kdy zemědělce a potravináře na Slovensku tlačí ke zdi řetězce svou  finanční politikou.“Supermarkety se snaží stlačit naše ceny až pod úroveň výrobních nákladů,“ řekl.
Slovenská televize komentovala jednání V-4

„Vstup do EU  způsobil slovenským  zemědělcům  obrovský poropad výroby“zahájila  zpravodajský podvečerní servis Slovenské televize moderátorka Jana Majeská . „Slovenský trh obsazují konkurenti z Dánska, Holandska a Německa,“ řekla a dodala, že to je ale problém i dalších zemí V-4. Její kolega Ivan Janda k danému tématu  sdělil, že postavcení slovenských zemědělců je nesrovnatelné sv porovnání s farmáři starých zemí EU-15.Třetí z redaktorů slovenské televize Ján Škorňa upozornil na nebezpečný propad živočišné produkce a k zmiňovaným údajům o propadu české a slovenské produkce prasata a skotu uvedl i maďarský příklad, kde se snížila produkce drůbeže o 80%. Přitom Maďarsko vždy vyváželo kuřata a především i vodní drůbež. Kachny a husy z Maďarska byly vyhledávanou pochoutkou i u nás, dne s je to o to víc politováníhodná situace.

„Tento tristní stav se dá změnit jedině za srovnatelných podnmínek,“ řekl  Škorňa a upozornil posluchače na to, že zemědělcům V-4 jak se ukazuje dochází trpělivost a na svém nedávném jednání se shodli i na nutnosti protestů v ulicích.Wiktor Szmulewicz, predseda Národní rady  zemědělských komor Polska novinářům dokonce řekl, že  jeho kolegové zamýšlejí i protestní akce přímo v Bruselu. „Bude nutné se více zajímat i o vývozy své produkce na východ,“ komentoval jednání představitelů V-4 Škorňa. „Západní trhy  ovládají silná místní loby, tam se nováčkům zřejmě už nepodaří proniknout,“ řekl.

V poradenství jsou nejdál Maďaři

Tiskový mluvčí Slovenské agrární a potravinářské komory Stanislav Němec (dříve redaktor Roľníckych novín) si všímal poradenství.  Z hlediska budování farmářských poradenských center jsou nejdál v Maďarsku. Tamní agrární komora stojí před podpisem dohody s jejich ministerstvem zemědělství o koordinaci činnosti  500 až 550 poradců, kteří působí ve všech maďarských regionech. Na činnost jim ministerstvo vyčlení  potřebné prostředky.

„Také náš sektor  musí čelit dovozům masa a živých zvířat ze starých členských zemí,“ řekl tajemník maďarské agrární komory Ferenc Ebele. „Řešením je expanze na východ, především do Ruska a na Ukrajinu. V zájmu  zintenzivnění hospodářských kontaktů jsme již začali budovat logistická centra , která jsou financovaná ze soukromých zdrojů, částečně  od zpracovatelů,“ řekl.

Třetím diskutujícím , jehož názory ve své zprávě vzpomenul Stanislav Němec je zástupce předsedy Národní rady zemědělských komor Polska Wiktor Szmulewicz. Řekl, že se struktura  hospodaření na malých polských farmách mění a řada malorolníků ukončila produkci mléka prodejem kvót větším farmářům. „Malí zemědělci se ale začali naplno věnovat chovu prasat. Především tak dobře zhodnotí obilí ze svých polí, zvláště má-li nižší kvalitu a je neprodejné na trhu. „ V důsledku toho máme dnes asi milión malých chovatelů, kteří jsou schopni přiblížit se cenou požadavkům odběratelů. Tím může snáze polské vepřové pronikat na trh okolních zemí,“ uvedl Szmulewicz.