KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výroba cukru v ČR a EU – reforma společné zemědělské politiky a výroba biolihu v ČR

28/03/07

Zdroj: Česká potravinářská společnost

ČESKÁ POTRAVINÁŘSKÁ SPOLEČNOST, PRAHA
Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu ČPS
ve spolupráci s
ÚSTAVEM ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH INFORMACÍ (ÚZPI) Praha
Vás srdečně zve
na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná dne 27. března 2007 od 14,00 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce č.5 v Praze 1 v sálu č. 217/2.p.

Výroba cukru v ČR a EU – reforma společné zemědělské politiky a výroba biolihu v ČR
Přednáší: Ing. Oldřich Reinbergr, generální ředitel a předseda představenstva Cukrovary TTD a.s.

Diskusi k uvedené přednášce povede ing. Jaroslav Hruška.

Těšíme se na Vaši účast !

Ing. Ctibor Perlín, CSc., v. r., předseda ČPS                           
Ing. Josef  Vozka, v.r., ředitel ÚZPI
prof. Ing. Dušan Čurda, CSc., v.r., vědecký tajemník ČPS     
Ing. Jaroslav H r u š k a , v.r., předseda OS ČPS

Poznámka: Dobrovolné vstupné na částečnou úhradu režijních nákladů.
Změna programu vyhrazena !

Kontaktní adresa: ing. L. Kopalová, tajemník ČPS, tel. 224252 842 – Ing.F. Kastl, tel. 227 010 288-e-mail:kastl@uzpi.cz, Ústav zemědělských a potravinářských informací, 120 56 Praha 2, Slezská 7, Vl. Krámský, tel. 604 974 001

Zařazeno v Aktuality, Pozvánky