KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Tým pro vyjednávání s Evropskou komisí urychlí přístup ke zdrojům z EU

27/03/07

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Praha, 19. března 2007: První  místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek se dnes na ministerstvu pro místní rozvoj setkal s reprezentantkou Evropské komise Katarínou Mathernovou a představil jí tým pro jednání s Evropskou komisí.

Úkolem týmu je vést s Evropskou komisí další vyjednávání základního dokumentu pro čerpání financí z evropských fondů v následujících sedmi letech – Národního strategického referenčního rámce
a jednotlivých operačních programů. Jejich prostřednictvím může Česká republika v období 2007-2013 získat cca 780 miliard korun ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Vyjednávací tým byl zřízen ministrem Jiřím Čunkem a vláda dnes přijala jeho navrhované složení. Členové týmu reprezentují všechny čtyři cíle operačních programů – konkurenceschopnost (Ing. Martin Tlapa, MBA), sociální soudržnost (PhDr. Miroslava Kopcová), doprava a životní prostředí (prof. Ing. Petr Moos, CSc.), regionální soudržnost (MVDr. Milena Vicenová), dále v něm působí náměstek ministra pro místní rozvoj, zmocněnec regionálních rad (řídících orgánů pro regionální operační programy) Ing. Ivan Matulík a ředitel Národního fondu Ing. Jan Gregor.

„Evropská komise s potěšením přijala vytvoření vyjednávacího týmu, které inicioval ministr Čunek, a vnímá tento krok jako výrazný posun kupředu,“ sdělila na schůzce s členy týmu Katarína Mathernová. „Shodli jsme se na okruhu témat, která je nutné dále diskutovat, a stanovili jsme si předběžný termín dalšího jednání na 17. duben, tentokrát v Bruselu,“ dodala.

Ředitelka Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise Katarína Mathernová při dnešní návštěvě potvrdila, že Národní strategický referenční rámec České republiky, který byl počátkem března předán do Bruselu, splňuje všechny formální náležitosti a bude dojednán v řádu týdnů. Poté budou následovat vyjednávání o operačních programech.

Členové týmu i Katarína Mathernová vidí základní poselství dnešní schůzky v navázání vzájemné komunikace nejen mezi Českou republikou a Evropskou komisí, ale také mezi rezorty, kraji a obcemi, tak aby evropské peníze byly využity co nejefektivněji. Zároveň Českou republiku čeká nelehký úkol učinit státní správu pružnější a výkonnější.