KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Tiskové prohlášení Českomoravského svazu mlékarenského

14/03/07

Zdroj: Českomoravský svaz mlékárenský

Sýry jsou v České republice pevnou součástí každodenního jídelníčku, což dokladuje i trvalý růst jejich spotřeby. V uplynulém roce bylo u nás zkonzumováno 16,6 kg sýrů a tvarohů na osobu, což nás řadí na první místo ze zemí střední Evropy a s touto úrovní se přibližujeme k tradičním sýrařským zemím ze západní Evropy.

Českomoravský svaz mlékárenský je však znepokojen tím, že se na růstu spotřeby v posledních letech podílí především zvyšující se dovoz, a to na úkor vlastní tuzemské výroby. České mlékárenství jako součást evropského komunitárního trhu rozhodně nechce stát proti liberalizaci obchodu a bránit volné hospodářské soutěži, nicméně důrazně protestuje proti nekalé soutěži a klamání spotřebitelů. Na českém trhu se totiž v poslední době objevuje stále více výrobků deklarovaných jako mléčné. Jsou to však pouhé náhražky, které se odborně označují jako analogy. Dalším problémem je i nabídka takových výrobků, jejichž deklarované parametry neodpovídají skutečnosti (např. nedávno medializovaná kauza „čerstvého“ másla z Belgie).

Českomoravský svaz mlékárenský se proto rozhodl průběžně monitorovat trh a kontrolní orgány upozorňovat na případy porušující platnou legislativu.

V obchodním řetězci MAKRO se v současnosti nabízí k prodeji pod privátní značkou ARO výrobek polské provenience označený jako „Sýr Eidam, 30 % tuku v sušině, sýr přírodní polotvrdý“. Jak však zjistila laboratorní expertiza provedená Ústavem technologie mléka a tuků VŠCHT Praha objednaná mlékárenským svazem na základě předchozí senzorické analýzy, nebyl při výrobě této potraviny vůbec použit mléčný tuk. Analýza naopak indikovala pravděpodobnou přítomnost pouze rostlinných tuků, což prokázalo zjištěné celkové zastoupení mastných kyselin. Analýza rovněž potvrdila, že se v případě tuku nejedná ani o směs mléčného tuku s jiným tukem. Odborníci z VŠCHT se shodli na tom, že mléčný tuk byl zcela nahrazen palmovým olejem, což dokladuje konkrétní nález mastných kyselin s vysokým počtem uhlíků typických pro tuto surovinu. Přímo zarážející je zjištěné množství tzv. trans mastných kyselin (3,5%), což svědčí o použití méně kvalitní, nedostatečně rafinované tukové násady a dokonce i o nevhodnosti této suroviny z pohledu zdravé výživy.

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem, kdy byla porušena řada předpisů o označování výrobků, ustanovení prováděcích vyhlášek zákonu o potravinách, ustanovení zákona o ochraně spotřebitele atd., postupuje ČMSM uvedené zjištění České zemědělské a potravinářské inspekci, která je zodpovědná za kontrolu potravin v tržní síti. Rovněž budou informovány orgány veterinární služby a celní správy, kteří dozorují dovoz do ČR.

Zjištěný případ analogového výrobku ze sítě MAKRO je skandálním případem nekalé hospodářské soutěže s cílem oklamat zákazníka a poškodit konkurenčního výrobce či prodejce a získat tím konkurenční výhodu.

Českomoravský mlékárenský svaz hájí zájmy všech českých zpracovatelů mléka a bude proto i v budoucnu důsledně postupovat proti porušování zákonů a pravidel.