KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

SMO předložil ministru Gandalovičovi kompromisní návrh podpory ekozemědělství

21/03/07

Zdroj: Svaz marginálních oblastí

Zcela nový, kompromisní návrh na výši a podmínky vyplácení kompenzačních plateb z Programu rozvoje venkova ekologicky hospodařícím zemědělcům předložili na dnešním jednání ministru zemědělství Petru Gandalovičovi zástupci Svazu marginálních oblastí.

Podstata návrhu, který vypracoval Svaz PRO-BIO a ke kterému se připojily i Svaz marginálních oblastí a Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů spočívá v tom, aby sazby z Programu rozvoje venkova nebyly kráceny plošně (z původních 2.650 Kč na 1.940 Kč) všem ekologickým zemědělcům, nýbrž aby se toto krácení týkalo jen farem se souběžnou konveční výrobou. Stoprocentně ekologicky hospodařící farmy by přitom měly nárok na kompenzace v ministerstvem zemědělství původně navržené výši. Výše zmíněné tři svazy přitom reprezentují drtivou většinu ekologických zemědělců v České republice.

Ministr zemědělství Petr Gandalovič na dnešní schůzce zástupcům ekologických zemědělců přislíbil, že se návrhem bude dále zabývat a bude předmětem dalšího jednání.

Cílem nového kompromisního návrhu je podpora rozvoje ekologického zemědělství a následné produkce biopotravin v České republice. Rozdělení kompenzačních plateb na dvě různé sazby přitom cíleně podpoří právě ty zemědělce, kteří se ekologickému hospodaření a výrobě biopotravin věnují stoprocentně, jsou ve velké většině zároveň i producenty biopotravin a nemají možnost navyšovat své příjmy konvenční, tedy chemicky podporovanou zemědělskou produkcí.

„Výsledek jednání hodnotíme pozitivně, ekologické zemědělce i pana ministra spojuje společná snaha podpořit rozvoj ekologické zemědělství a zvýšit produkci biopotravin u nás. Proto věříme, že se k našemu návrhu postaví vstřícně,“ řekl k jednání předseda Svazu marginálních oblastí Milan Boleslav.