KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Semináře o evropských fondech pro malé a střední podniky – účast je bezplatná  

02/03/07

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Podnikatelé v každém kraji České republiky se mohou seznámit s možnostmi, jak…

  • I v novém plánovacím období čekají peníze z fondů EU a ČR na své nové majitele! Dejte se do přípravy žádostí s pomocí praktického on-line pomocníka. Poradí, pomůže, informuje. Právě aktualizováno!

26. února 2007

Podnikatelé v každém kraji České republiky se mohou seznámit s možnostmi, jak čerpat podporu ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie. Zástupci ministerstva pro místní rozvoj budou poskytovat potřebné informace na vzdělávacích seminářích "NOVÉ PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007-2013 Z POHLEDU PODNIKATELE", které pořádá Unie malých a středních podniků ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Semináře jsou určeny především pro podnikatele z řad malých a středních firem a členy profesních a zájmových organizací.

Pro zájemce je připraveno celkem 14 odborných seminářů v jednotlivých krajských městech. Kapacita seminářů je cca 100 účastníků a účast na nich je bezplatná. První z cyklu seminářů se uskuteční na Magistrátě hlavního města Prahy 15. března, další pak proběhnou na jednotlivých krajských úřadech.

Malé a střední podniky se na zaměstnanosti v ČR podílí téměř 60 % a celkově napomáhají rychlejšímu rozvoji regionů, proto je nezbytné věnovat této oblasti patřičnou pozornost i z hlediska evropských fondů. Prostřednictvím vzdělávacích seminářů chce ministerstvo pro místní rozvoj přiblížit evropské fondy malým a středním podnikům v regionech. Jde především o oblast cestovního ruchu a Operační program Průmysl a inovace, který je zde prezentován agenturou CzechInvest v rámci ministerstva průmyslu a obchodu.

Cílem vzdělávacího cyklu je seznámit podnikatele v daném regionu s možnostmi financování v programovacím období 2007-2013. Semináře se soustředí na představení nových dotačních programů podpory ze strukturálních fondů. Důraz je kladen na zkušenosti z minulého období, např. na prezentaci dřívějších úspěšných projektů, a také na informace o změnách oproti předcházejícímu programovacímu období. V další části pak účastníci získají praktické rady, jak nejlépe postupovat při vypracovávání projektové žádosti o dotaci a jakých chyb se při zpracování žádosti vyvarovat.

Termíny seminářů: Praha, 15.3. – Praha (pro Středočeský kraj) 29.3. – Karlovy Vary, 12.4. – Ústí nad Labem, 26.4. – Liberec, 17.5. – Hradec Králové, 24.5. – Pardubice, 7.6. – Ostrava, 14.6. – Olomouc, 22.6. – Zlín, 13.9. – Brno, 27.9. – Jihlava, 18.10. – České Budějovice, 25.10. – Plzeň, 8.11.

  • Členství v EU přineslo některým z nás milióny na investice a rozvoj podnikání. Závidíte? Ale Vy je přece můžete mít také…

Zařazeno v Pozvánky