KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Půdu sedlák potřebuje

06/03/07

Zdroj: ČMSZP

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (ČMSZP) ostře protestuje proti letošnímu rozhodnutí vlády ČR ze dne 21. února o povolení vstupu cizinců na trh se zemědělskou půdou na území České republiky.

Byli jsme ujišťováni předchozí vládou, že přístupová smlouva našeho členství v Evropské unii obsahuje ochranu českých zemědělských podnikatelů před nakupováním zemědělské půdy cizinci po dobu sedmi let. Byli jsme ujištěni ministrem zemědělství před projednáváním devizového zákona o hájení zájmů českých sedláků a oddálení přístupu cizích státních příslušníků na trh s půdou.

Nesouhlasíme s vyjádřením předsedy vlády ČR a jeho odůvodněním, že cizinci půdu nakupovali a zákony se jen obcházely. Pak se ptáme, jak je možné, že vláda, která ví o nezákonnosti, v této oblasti nic nedělá.

V žádné zemi Evropské unie nejsou tak benevolentní zákony, aby bylo možné koupit půdu na občanský průkaz jako v České republice. Každá vláda má vytvořený legislativní rámec, za jakých podmínek lze zemědělskou půdu k podnikání nakupovat. V některých zemích to ani není možné. Polsko má vyjednán volný trh s půdou až po roku 2013.

Konkurenční schopnost českých podnikatelů je podstatně nižší než u cizinců ze zemí bývalé EU-15 (kteří mají zájem u nás podnikat), zvláště Nizozemska, Německa, Dánska a Rakouska. Platby českých sedláků jsou ve srovnání s těmito zeměmi na úrovni 70 procent.
Žádáme vládu, aby revokovala své usnesení ze dne 21. února 2007. Žádáme Parlament České republiky, aby zabránil usnesení vlády a podpořil oprávněnou žádost českých zemědělských podnikatelů a nedovolil vstup cizích státních příslušníků na trh se zemědělskou půdou minimálně do doby srovnání plateb, to je do roku 2011.

Ing. Zdeněk Koubek
předseda ČMSZP