KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prognóza agrárního obchodu USA na fiskální rok 2007

28/03/07

Zdroj: ÚZPI

Podle poslední prognózy dosáhne export zemědělských produktů a potravin USA ve fiskálním roce 2007 rekordní úrovně 78 mld. USD Rovněž import těchto komodit se zvýší na rekordních 70 mld. USD.

Ministr zemědělství USA Mike Johanns oznámil, že podle nejnovější prognózy dosáhne export zemědělských produktů a potravin USA ve fiskálním roce 2007 (končí 30. září 2007) rekordní úrovně 78 mld. USD. Rovněž import těchto komodit se zvýší na rekordních 70 mld. USD.

Ministr Johanns ve svém vystoupení 1. března 2007 prohlásil, že současné projekce agrárního obchodu ve fiskálním roce 2007 předpokládají zvýšení exportu USA o rekordních 9,3 mld. USD ve srovnání s minulým rokem. O dvě třetiny tohoto růstu se zaslouží sektory obilovin a olejnin. Růst hodnoty exportu a udržení silné konkurenční pozice USA na zahraničních trzích podporuje několik trendů, mezi nimi poptávka po kukuřici kvůli zvýšené produkci etanolu a pouze mírný růst produkce olejnatých semen v Jižní Americe.

Předpověď exportu kukuřice byla od listopadu 2006 revidována směrem nahoru na rekordní hodnotu 9,2 mld. USD. Tento vývoj se zdůvodňuje zvýšeným množstvím vývozu, dále vyššími průměrnými cenami kukuřice na mezinárodních trzích a také těsnou poptávkou po kukuřici na domácím trhu.

USDA také očekává značný přírůstek a rekordní prodej živočišných a zahradnických produktů. Export živočišných produktů včetně drůbežího masa se podle současné předpovědi zvýší o 1,2 mld. USD díky většímu objemu vývozu masa na větší počet zahraničních odbytišť. Kromě toho se promítne do zvýšení celkového exportu v odvětví zahradnictví o 1,3 mld USD větší prodej zpracovaných produktů.

Ačkoli agrární dovozy mohou dosáhnout rekordní úrovně, míra růstu mezi roky 2006 a 2007 (6 mld. USD) bude nejnižší od roku 2003 – částečně jako důsledek slabšího dolaru. Zahradnické produkty se budou podílet na růstu agrárního importu polovinou. Zbývající přírůstek bude připadat na dovozy rostlinných olejů, obilovin, cukr a tropické produkty.

Zemědělský zahraniční obchod USA, fiskální roky 2002-2007 *) – údaje v mld. USD

Export USA hlavních zemědělských komodit 2006 a prognóza 2007

Import USA hlavních zemědělských komodit 2006 a prognóza 2007

Úplný text zprávy včetně statistických tabulek USDA Outlook for US Agricultural Trade je na internetových stránkách

http://www.ers.usda.gov/ nebo http://www.fas.usda.gov

Příští zpráva, kterou USDA vydává čtvrtletně, bude uveřejněna 31. května 2007.

Agra Europe, 2007, č. 2249, s. N/1-2