KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Může vláčení a aerace zvýšit výnos trávy?

28/03/07

Zdroj: ÚZPI

Čas strávený vláčením, válením a aerací travin na jaře nutně nevede ke zvýšeným výnosům. Proto byly provedeny pokusy redaktory časopisu Farmers Weekly s odborníky z výzkumného ústavu živočišné výroby v Kingshay, aby toto tvrzení podpořili nebo vyvrátili. Experiment porovnával účinky použití štěrbinového aerátoru, pružinových bran a sady hladkých válců.

Byly použity brány o záběru 5 m firmy Opico při rychlosti 15 km . h-1 na čtyřech parcelách. Cílem tohoto ošetření bylo odstranit starou trávu, rozrušit drny a vytvořit prostor pro nové odnože. Dále napomáhat lepšímu přístupu živin z aplikovaného pevného hnoje a kejdy. Existuje však riziko, že jakékoliv přejezdy na jaře mohou způsobit nadměrné utlačení půdy. Avšak příjem živin byl na takto ošetřeném pozemku vyšší.

K aeraci dalších čtyř parcel byl použit štěrbinový kypřič Ritchie o záběru 2,5 m. Při prořezávání rýh dochází k odřezávání kolmých výhonků a k povzbuzení odnožování Také vzduch se dostává pod povrch, zahřívá půdu a podporuje časnější růst. Tento způsob ošetření lze používat i v problémových oblastech s odvodněním. Aerace by se neměla používat v horkém počasí, kdy je půda vysušena. Byla jediným ošetřením, které pozitivně ovlivnilo růst trávy a toto navýšení činilo kolem 12 GBP/ha.

Válení bylo prováděno šestimetrovou soupravou sklápěcích hladkých válců Twose o hmotnosti 6 tun. Hlavním přínosem válení bylo zatlačení kamenů a krtin do půdy a tak zabránit kontaminaci píce při sklizni. Až dosud nebyl prokázán žádný efekt válení na zvýšení výnosu. Kromě užitku ze zabránění znečištění píce a poškození sklizňových strojů kameny testy ukázaly, že válení snižuje celkovou produkci píce, protože docházelo k poškozování mladých výhonků.

Výsledky porovnání uvedených metod neukázaly žádný významný rozdíl ve výnosech mezi vláčením, aerací a válení. Kromě odstranění staré trávy, plevelů a mechu a rozrušení škraloupu po kejdování došlo ke zlepšení uvolnění živin do půdy po přejezdu traktoru s branami. Kromě provzdušnění a rozrušení povrchu utlačené půdy náchylné k nepropouštění vody nemá štěrbinové kypření významný vliv na zvýšení výnosu napříč celou farmou. Také rekreační válení pozemku by se mohlo vypustit, nicméně existuje problém s kameny nebo krtinami. Doba ošetřování těchto pozemků je kritická. Jakákoliv operace v nevhodnou dobu může způsobit nadměrné utlačení půdy, nejsou-li k tomu vhodné podmínky.

Farmers Weekly, 146, 2007, č. 7, s. 72