KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Čína energicky zahájila ekologická opatření

21/03/07

Zdroj: AK ČR

V uplynulém týdnu se Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR setkal s velvyslankyní ČLR Huo Yuzhen. V lidnaté Číně, kde je přes 1,3 miliardy obyvatel, je na 800 milionů zemědělců. Z celosvětové výměry půdy obhospodařují na 7 procent orné půdy.

“Ve srovnání se světem, nepřipadá na 800 milionů našich zemědělců velká výměra orné půdy a je proto nutné, co nejlepší její využití,“ řekla velvyslankyně Huo Yuzhen. Vláda v Čínské lidové republice podporuje farmáře přímo a snaží se, aby se pozemky koncentrovaly do větších ploch a docházelo k větší specializaci. I zemědělství má proto v posledních letech velký vliv na dynamiku rozvoje čínské ekonomiky. Tempo jejího růstu je v průměru 9,6 procent a to po celých uplynulých 29 let. Vloni dokonce růst čínské ekonomiky z roku na rok dosáhl přes 10 procent. „V současné době se jedná o určité umělé zpomalení růstu, usnesli se na tom delegáti nedávného 10. sjezdu kde se vytyčilo osm bodů, důležitých pro 11. pětiletý plán. Většina z nich se týká zlepšení ekologie.I my se chceme podílet na zlepšování životního prostředí, na zlepšení kvality ovzduší a vod, na zpomalení postupného oteplování na naší planetě,“ uvedla velvyslankyně. „Chceme zabránit tak zvanému přehřátí ekonomiky,“ uvedla. Na sjezdu delegáti rozhodli o tom, že továrny, které jsou největšími znečišťovateli životního prostředí budou podrobené přísné kontrole a řada z nich se zavře.“Jsou již vypracované normy na to,  do kterého roku musí zpracovatelský průmysl a závody strojírenského a chemického průmyslu dosáhnout určité  úrovně, konkrétně stanovené ve zprávě, kterou již schválil sjezd.  Nyní již příslušné orgány podle plánu začnou s kontrolami. „Je to velice rázný energický krok. Naše země chce tak dodržet to, co jsme slíbili světu,“ řekla Huo Yuzhen.