KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Společná česká expozice-Národní potravinářské speciality ve Vídni

23/02/07

Zdroj: Progres Partners Advertising spol. s r.o.

Dobrý den,

dovolte, abychom se na Vás obrátili s projektem, jehož cílem je podpora
odbytu českých potravinářských a nápojových výrobků v zemích EU.
Podobných konkrétních možností, navíc s velice dobrými šancemi na
pozitivní výsledky, není mnoho. Bude pro nás ctí, pokud budete této akci
věnovat pozornost.

Základní projekt:

V rakouské metropoli Vídeň se tradičně koná jeden z nejvýznamnějších
mezinárodních veletrhů "Alles für den Gast Wien", zaměřený na
potravinářský průmysl, kulinářství, prezentaci vín, delikatesy apod. V
roce 2007 se tato akce koná v termínu od 15 .- 18. 4. 2007.

Pro rok 2007 se na základě velkého zájmu a aktuálních potřeb trhu
vytvořila specializovaná akce Food & Beverage (potraviny a nápoje).
Cílem akce je pomoci zprostředkovat export (nákup a prodej) potravin a
nápojů mezi zeměmi UE, prioritně se věnuje obchodu mezi zeměmi
středoevropského regionu. Projekt klade důraz na produkty čerstvých
potravin (ovoce, zelenina,maso), organické potraviny, národní zemědělské
produkty, národní kulinářské speciality apod. Akci budou doprovázet
odborné programy, ukázky národních kuchyní a další užitečné aktivity.

Smyslem akce tedy je, aby české firmy a zainteresované instituce nalezly
další obchodní partnery pro odbyt svých produktů. Společnosti mohou
expandovat na nové trhy, přičemž zejména středoevropský region je nám ve
všech podstatných aspektech blízký. Návštěvníky veletrhu jsou skuteční
profesionálové zastupující konkrétní zájmy a to jak jednotlivých
subjektů, tak velkých korporací. Tito odborníci, kromě primárního zájmu
kupovat produkty, pochopitelně znají všechny další aspekty obchodní
transakce a ve vlastním zájmu pomohou firmám s realizací celého procesu
(daně, povolení apod.)

Veletrh se těší mimořádné přízni odborných návštěvníků. V roce 2006 akci
navštívilo 18.500 odborných nákupčích z oblasti hotelového průmyslu,
restaurací, sektoru služeb, dovozci, velkoobchodníci, prodejci, asociace
apod.

Jsme přesvědčeni, že Váš svaz a jeho členové by na této mimořádně
zajímavé akci neměli chybět.

Pořadatelem veletrhů je jedna z největších výstavních společností na
světě Reed Exhibitions. Naše společnost, Progres Partners Advertising je
oficiálním zástupcem tohoto pořadatele v České a Slovenské republice.
Tato příznivá skutečnost výrazně pomůže při organizaci celé akce.
Progres Partners využije všech možností k tomu, aby české účasti byla
věnována vysoká pozornost a byly zajištěny významné výhody jako dobré
umístění české expozice, propagace, pozornost médií, VIP hostů apod.

Záměr:

Naším záměrem je vytvořit na veletrhu reprezentativní národní expozici.
Koncepce představuje rozsáhlejší stánek, členěný podle jednotlivých
vystavovatelů. Dále bude expozice zahrnovat společný reprezentativní
prostor (propagace ČR, gastronomickou prezentaci, zázemí apod.).Každý
vystavovatel bude mít díky členění zajištěnu dostatečnou vizuální i
faktickou autonomitu. V případě požadavku je možné se účastnit dokonce
na oddělené ploše.

Účast vystavovatelů zajistíme dle potřeby "na klíč", tzn.plochu, stánek,
ubytování a další služby anebo v rozsahu, který si sami zvolíte.

V příloze přikládáme podrobněji základní informace o projektu, běžné
cenové podmínky a přihláškový formulář.

Věříme, že Vás tato akce zaujme. Velice rádi bychom s Vámi v nejbližší
době akci blíže projednali, seznámili Vás podrobněji se všemi možnostmi,
které účast přináší. Prosíme, neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoli
dotazy, individuálními potřebami a náměty. Vašim požadavkům budeme
věnovat maximální pozornost.

Příloha:
* Základní informace o projektu

S úctou

Ing. Daniel Kočí a Ing. Olga Pešková, Ing. František Kočí
projektoví manageři jednatel a ředitel
Progres Partners Advertising spol. s r.o. Progres Partners Advertising

Příloha:
Základní informace o projektu

Název akce: f & b
Food & Beverage from Central Europe
Specializovaná akce zaměřená na potraviny a nápoje
propojena s tradičním veletrhem Alles für den Gast Wien
Mezinárodní veletrh pro catering, restauraci, hotely se zaměřením na
hlavní potravinářským průmysl, kulinářství a delikatesy a VINOVA
(mezinárodní přehlídka vín)

Vystavovatelé: 378 (2006)

Odborní 18.500 (2006)
návštěvníci:

Termín: 15. – 18. dubna 2007

Prostor: MessezentrumWein, Vídeň, Rakousko
Budova obchodního střediska
Výstavní plocha 60.000 m2, Kongresové centrum

Pořadatel: Reed Exhibitions International
* Reed Exhibitions je jedním z nejvýznamnějších světových organizátorů
výstav a veletrhů.
* Pořádá 440 ve 32 zemích všech kontinentů, kterých se účastní 120.000
vystavovatelů a více než 7 mil.návštěvníků
Má zkušenosti s pořádáním řady významných potravinářských
výstav

Výchozí * Potravinářský a nápojový trh v cílových regionech roste o 10%
; ročně
myšlenky: * Výdaje na potraviny rostou více než jiné
* Produkce čerstvých potravin (ovoce, maso) má velkou relevanci
pro nově příchozí země EU a jižní východní Evropy
* Střední Evropa je nejrychleji rostoucím trhem pro nápoje na
světe
* Polotovary jsou nejrychleji rostoucím trhem celosvětově
* Význam organických potravin posiluje

Hlavní * Regionální speciality
sektory: * Čerstvá produkce (ovoce a zelenina)
* Organické produkty (biopotraviny)
* Polotovary
* Nápoje

Cílové skupiny návštěvníků a vystavovatelů:

Vystavovatelé: Regiony, soukromé firmy z výše citovaných sektorů výroby

Návštěvníci: Potravinové obchody, convenience obchody (benzínové pumpy,
kiosky), potravinářští producenti, HRI – Sektor (hotely, restaurace
apod.) největší návštěvnost očekávána ze zemí:Rakousko, Česká republika,
Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko,
Ukrajina, Německo, Itálie, Švýcarsko, TOP-nákupci z potravinářského řetězce

Zajímavé možnosti pro účast:
* Prezentace specificky národních/regionálních potravin a nápojů
v rámci reprezentačního pavilonu
* "Taste the culture" ochutnávka národních/regionálních kulinářských
specialit
* Cílené přednášky – zemědělské trendy
* Možnost dodatečné podpory veřejných institucí a nevládních organizací
a asociací

Další informace: http://www.messe-reed.cz

Cenové podmínky: http://www.messe-reed.cz

Přihlášky: http://www.messe-reed.cz


Daniel Koci

Tel.: +420/221 602 370
E-mail: DAN@PPA.CZ
ICQ: 11363047

Progres Partners Advertising spol. s r.o.
Opletalova 55, 110 00  Praha 1
E-mail: INFO@PPA.CZ
Tel.: +420/224 218 403
Fax:  +420/224 218 312
URL: http://www.ppa.cz, http://www.veletrhyavystavy.cz

Zařazeno v Pozvánky