KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Šance jsou na východě

27/02/07

Zdroj: AK ČR

Obchodní řetězec Ahold odebere v letošním roce od našich zpracovatelů pouze dvacet procent červeného masa. Interspar jde dál. Od 20. února u něj spotřebitelé nekoupí české vepřové či hovězí, vše se dováží z Rakouska. Přitom schodek našeho agrárního obchodu za minulý rok dosáhl rekordních třiceti tří miliard korun.

Při takovém vývoji, až se rok s rokem, sejde můžeme očekávat další rekord. Co se dá proti tomu dělat?

Jedna z mála možností je na východě. Dostat naše výrobky na trhy Ruska, Ukrajiny nebo Běloruska. Na trhy, které jsme tak lehkovážně a dobrovolně v první polovině devadesátých let vyklidili. Když píši my, mám na mysli politiky, především Vladimíra Dlouhého. Tento závěr mne také vedl k tomu, že jsem využil příležitosti a navštívil asi před deseti dny moskevskou potravinářskou výstavu PRODEXPO 2007. Bylo to dobře, protože na místě samém se člověk přesvědčí o tom, že Rusko má velkou poptávku po potravinách. Má zájem o maso, živá zvířata, osiva, ale také o nové stájové technologie. Většina gubernií připravuje investiční prostředky pro nové stavby živočišné produkce.

Putin tlačí na zvyšování soběstačnosti
Tak, jak v USA vydává prezident George W. Busch výnosy o množství energie z obnovitelných zdrojů, která má snížit závislost na ropě, tak ruský prezident Vladimir Putin tlačí na rychlé zvyšování soběstačnosti v potravinách. Rusko je jak známo obrovská země a tomu odpovídají jeho potřeby a naše možnosti. Ruský trh ale není jednoduchý. Jednak část ovládají různé mocenské skupiny, jednak mohou být problémy s cenou. Při vyjednávání generálního ředitele Maso Planá Emila Kaspera s ruskými obchodníky s masem jsem donekonečna slyšel požadavek na českou kvalitu a polskou či brazilskou cenu.

Je třeba jednat
Nezbývá ale, než jednat a jednat. Je velmi nutné dál se seznamovat s konkrétními podmínkami a připravovat projekty. Z tohoto důvodu Agrární komora ČR ve spolupráci s českou ambasádou v Moskvě uskuteční v květnu tohoto roku agrární misi do Povolží. I odsud přicházejí některé agrární nabídky na vzájemný obchod a toho je třeba využít.

Jan Veleba, prezident AKČR