KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

15/02/07

Zdroj: AK ČR

Podklady k meziresortnímu připomínkovému řízení návrhu nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

Přílohy:

1. odůvodnění

2. návrh

Zařazeno v Agrární komora ČR