KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace o berlínském veletrhu Grüne Woche

27/02/07

Zdroj: ZÚ Berlín

Obchodní kontrakty v miliardové výši, dodatková smlouva mezi EU a Ruskem o obchodu s masem, premiérové marketingové vystoupení potravinářských řetězců, důraz na problematiku bioenergií a zdravou výživu včetně nebývalé aktivní účasti německé i zahraniční politické a hospodářské prominence:

takto lze charakterizovat poslední ročník tradičního agropotravinářského veletrhu Internationale Grüne Woche (IGW), konaného ve dnech 19. – 28. ledna 2007 v Berlíně pod taktovkou Spolkového ministerstva výživy zemědělství a na ochranu spotřebitele za součinnosti střešních německých svazů zemědělců a výrobců potravin. Mezi pětistovkou zahraničních vystavovatelů nechyběli ani zástupci českých producentů potravin. K jednáním využila veletrhu rovněž vrcholná delegace ministerstva zemědělství ČR, včetně početné skupiny dalších odborníků a představitelů české zemědělské a potravinářské branže.

Veletrh koncipovalo spolkové ministerstvo BMELV jako úvodní prezentaci svého půlročního předsednictví. Ustřední motto „Evropské regióny — Fit pro budoucnost“ podtrhlo důraz kladený SRN na maximální využití všech instrumentů a prostředků EU k rozvoji venkovského prostoru. Souběžná témata jako bioenergie, rostlinné energetické zdroje aj. zvýraznila řada paralelních konferencí, zejména prestižně obsazené ministerské agrární fórum. Stěžejní důraz kladla většina expozic na prezentaci kvalitní potravinářské produkce, tématicky zaměřené celky byly doménou německých stánků.

Celkem se na IGW představilo na ploše 115.000 rn2 více než 1 600 vystavovatelů z 56 zemi. Zhruba třetina firem byla ze zahraničí. Veletrh zaznamenal rekordní návštěvnost 430 000 lidi, z nichž téměř čtvrtinu tvořila odborná veřejnost. Přestože zůstává s velkým odstupem nejdůležitější berlínskou akci určenou širokému publiku, letošní již 72. ročník dále zvýraznil i aspekt kontraktační. Vedle novinky, přímého marketingu, který zde provozoval Lidl a další německé maloobchodní řetězce, je zřejmě, že se zejména pro Rusko, Čínu, ale i další země stává postupně i platformou mezinárodních obchodních jednáni.

Oficiální státní účastí bylo zastoupeno na IGW celkem 23 členských států EU včetně čerstvých „nováčků“. Bulharska a Rumunska. Vedle rozsáhlých expozičních celků hostitelského Německa, jehož prezentace se plně nesly v duchu strategie předsednictví EU s důrazem na rozvoj regionů a venkovského prostoru, dominovala mezi zahraničními vystavovateli se 6.000 m2 samostatná hala Ruské federace.

Právě zde běžela obchodní jednání na plné obrátky. Pro Německo je Rusko vedle komunitárního trhu nejdůležitější odběratelskou destinací s dalším potenciálem růstu. Naopak druhá strana vítá německé investice. Jen do oblasti Severního Kavkazu tak bude například podle závěrečné zprávy veletrhu směřovat ze SRN 700 miliónů EUR, exportní úspěch mělo zaznamenat bavorské hovězí, ale i braniborští chovatelé skotu a další exportéři. Do Evropy budou díky veletržním kontraktům zřejmě nově proudit agrární produkty z některých ruských oblastí. Ruské oficiální zastoupení v čele se zvláštním pověřencem prezidenta Putina, ministrem zemědělství Ruské federace a dalšími 27 guvernéry republik a oblastí nenechalo nikoho na pochybách, že v evropském a zejména německo-ruském agrárním obchodním dialogu jde dlouhodobě o vysokou hru.

Vztahy EU s Ruskem se ostatně skloňovaly během veletrhu na všech úrovních, počínaje zahajovacím ceremoniálem. Ve svém projevu nevynechal téma „Rusko“ předseda EK José Barosso ani spolková kancléřka Angela Merkelová. Silně akcentované pochvaly evropských i německých politiků na ruskou adresu měly ovšem své racionální ekonomické jádro a věřme, že si Evropa skutečně trochu oddechla a Rusko si tuto zdvořilostní smršť zaslouží. Noční můru hrozícího importního zákazu evropských masných produktů opírající se o ruské veterinární „pochyby“ o kvalitě evropské produkce snad odvrátilo s konečnou platnosti dlouho a bolestně připravené dodatkové memorandum ke smlouvě mezi EU a Ruskem o obchodu s masem, podepsané na veletrhu dne 19.1.2007. Zejména pro Německo, by ztráta ruského trhu představovala velký problém. Komisař Marcos Kyprianou hovořil v této souvislosti s úlevou o „zachráněných“ ročních agrárních exportech zemí EU ve výši kolem dvou až tří miliard EUR, úspěšné uzavření náročných jednání oceňovalo hlasitě i hostitelské Německo. Spolkový ministr výživy a zemědělství Seehofer prohlásil, že „přátelské vztahy mezi Ruskou federaci a EU mohou fungovat i v ne zcela jednoduchých dobách“.

Mimořádnost letošního ročníku podtrhla vysoká úroveň a počet přítomných oficiálních hostí, a to jak ze SRN, tak i ze zahraničí. Poprvé v historii se jej zúčastnil předseda. EK, rovněž „premiérově“ jej zahajovala šéfka německé vlády. V čele národních delegací přijelo podpořit své země více než 61 zahraničních ministrů a státních tajemníků, kromě příslušných zemských ministrů jej kjedrání využili rovněž všichni ministerští předsedové.

Oficiální delegace ČR pobývala v Berlíně ve dnech 18.- 20.1.2007. Její cesta byla ze strany pracovníků ZÚ Berlín dlouhodobě připravován, a to jak po stránce technicko-organizační (včetně opatření souvisejících s leteckým speciálem), tak i programové. S ohledem na letošní veletržní prezenci mnoha zahraničních VIP´s se bylo nutno vypořádat se zvýšenými bezpečnostními opatřeními a dalšími omezeními. Kromě účasti na veškerých ceremoniálech dne 18.l. zahrnul itinerář druhý den zejména jednání se zahraničními ministry, v sobotu dne 20.1.2007 pak účast na mezinárodním agrárním fóru.

Expozici ČR v hale 10 připravilo v rámci svých podpůrných programů MZe ČR a Státní zemědělský intervenční fond SZIF. Přítomno bylo 24 českých firem – producentů masných, mlékárenských a pekařských výrobků. Tradičně zde nechyběly ani pivovary.

V nabitém pracovním programu spolkového ministra zemědělství si našla v den zahájení mezi dvanácti vyvolenými“ návštěvami expozic své místo i Česká republika. Na našem stánku Horsta Seehofera v doprovodu úřadujícího starosty Berlína Klause Wowereita přivítal vedoucí oficiální delegace Ministerstva zemědělství ČR, první náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč. V návaznosti na úvodní setkání proběhla na expozici ČR či u hostitelů řada pracovních setkání s dalšími zahraničními resortními kolegy podle programu zabezpečovaného OEÚ ZÚ Berlin.

Česká delegace v čele s náměstkem Hlaváčem jednala s ministrem zemědělství Maďarské republiky Jószefem Gráfem, se slovenským ministrem Miroslavem Jureňou, rozhovory s rumunskou delegací vedl státní tajemník Nicolae Flaviu Lazin. Dále se sešla s početnou bulharskou delegací, v níž byli zastoupeni rovněž tři poslanci a kterou vedl ministr Nihat Kabil. Na žádost velvyslanectví Švédského království v Berlíně se uskutečnilo jednáni s delegací vedenou ministrem Eskilem Erlandssonem Diskutovaná témata zahrnovala vedle bilaterální problematiky výměnu zkušeností s implementaci společné zemědělské politiky EU, německé PRES DE, jakož i výhledy na PRES ČR. Angažmá českého ministerstva v SRN a exportní snahy českých producentů podpořila rovněž jednáni tituláře s vedoucím delegace a jeho návštěva české expozice.
 
V zájmu posílení proexportní podpory zrealizovalo po ukončeni oficiální návštěvy OEÚ ZÚ Berlín ve spolupráci se zastoupením CzechTrade Kolín nad Rýnem sérii dvoudenních konzultací s českými vystavovateli k podmínkám a možnostem vstupu na německý trh. Jejich výsledkem je řada požadavků k dalšímu zpracování.

Závěr ZÚ:

S potěšením lze kvitovat, že spolkový ministr navštívil v rámci prohlídky veletrhu stánek ČR, což mimo aktivní vyjednávací podpory ZÚ Berlín bezpochyby souvisí i s pozici České republiky jakožto jednoho z nejdůležitějších německých odbytových trhů. Pozitivní nárůsty našeho exportu agropotravinářskými produkty do SRN nicméně nestačí krýt trvalý deficit obchodní bilance a lze roto doporučit všem relevantním českým orgánům a institucím, aby věnovaly zvýšenou proexportní pozornost teritoriu SRN a zaměřily se u obdobným velkých a finančně náročných výstavních projektů rovněž na další doprovodné propagační aktivity – firemní prezentace, práci se zahraničním tiskem aj. ZÚ Berlín je připraven tyto snahy podpořit včetně spolupráce na individuálních projektech českých potravinářů.

Závěrem lze jako milou perličku zmínit, že pompézní multivizuální prezentaci německých organizátorů o evropské krajině a její kultivaci, kterou v den oficiá1ního zahájení veletrhu shlédly špičky EU, SRN a další tisíce zahraničních hostí. doprovodila svými tóny Smetanova
Vltava v živém provedení braniborského symfonického orchestru mladých. Dle neoficiálního vyjádření protokolu spolkového ministerstva zemědělství šlo o osobní výběr šéfa rezortu Seehofera.