KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2007

19/01/07

Zdroj: MZe

Podle závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2007 a způsobu kontroly jejich užití se poskytují finanční prostředky k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu, na základě priorit stanovených Ministerstvem zemědělství pro rok 2007, zejména na: A) prevenci před povodněmi, B) odstraňování povodňových škod, C) obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem, D) podporu procesu plánování v oblasti vod, E) ostatní opatření ve vodním hospodářství.

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR